Duyurular >   Duyuru Detay
 
Konaklama Hizmetlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
pdf indir
Diğer Duyurular
İşyerinde Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinin Asgari Gerekliliklerini Belirten Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Asgari Gereklilik Şartları
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden; İlişiksizlik Belgesi Verilmesi iş ve İşlemlerine İlişkin 04/02/2011 Tarihli, 2011 – 13 Sayılı Genelgenin İşleyişi ve Yapılan Değişiklikleri Bildiren 2013-41 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır
Taksi ile Yolcu Taşımacılığında Risk Değerlendirmesi Rehberi
Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Kasaplarda Risk Değerlendirmesi Rehberi
Kuru Temizlemecilerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Mutfak Lokanta Pastanelerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi
Kuaförlerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Genel Yolcu Taşımacılığı Risk Değerlendirmesi Rehberi
Özel Güvenlik Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Rehberi
Bakkal/Market/Süpermarketlerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Basım Sanayii ve Matbaalarda Risk Değerlendirmesi Rehberi
Boya İşlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Deri ve Tabaklama İşlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Konaklama Hizmetlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Tekstil Ürünleri İmalatında Risk Değerlendirmesi Rehberi
2014-1 GENELGE / Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Alo170 Hatına Sıkça Sorulan Sorular
Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru
Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.03.2014
TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen Torba Yasa Kanun Icerigi
TORBA YASA 11.09.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Son Hali
2014-26 SAYILI TORBA YASA GENELGESİ
2014-27 Sayılı Yurtdışı Düzenlemeleri İle İlgili SGK Genelgesi
Ek1 - 5510 Sayili Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (A) Bendi Kapsaminda Sigortali Çaliştiran İşverenlerin Borçlarinin Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek 2 -5510 Sayili Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (B) Bendi Kapsamindaki Sigortalilarin Prim Borçlarinin Yapilandirilmasi İle 5510 Sayili Kanunun Geçici 17. Maddesi Kapsaminda Durdurulan Sigortalilik Sürelerinin İhyasina Dair Başvuru Formu
Ek 3 -5510 Sayili Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin ( C ) Bendi Kapsaminda Sigortali Çaliştiran İşverenlerin Emekli Keseneği Ve Kurum Karşiliği İle Prim Borçlarinin Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek 4 -5510 Sayili Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (C ) Bendi Kapsaminda Sigortali Çaliştiran İşverenlerin Fiili Hizmet Süresi Zammi Ve İtibari Hizmet Süresi Kesenek-Karşilik Ve Prim Borçlarinin Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek 5 - 5510 Sayili Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin (C) Bendi Kapsaminda Sigortali Çaliştiran İşverenlerin İdari Para Cezasi Borçlarinin Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek6 - 5510 Sayili Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fikrasinin ( C ) Bendi Kapsaminda Sigortali Çaliştiran İşverenlerin Ek Karşilik Prim Borçlarinin Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek7 - 5510 Sayili Kanunun 4/1-A Ve 4/1-B Kapsaminda Aylik Alanlarin 5510 Sayili Kanunun Geçici 60 Inci Maddesine Göre Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarinin Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek8 - 5510 Sayili Kanunun 4/1-C Kapsaminda Aylik Alanlarin 1/10/2008 Tarihi Sonrasi Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarinin 5510 Sayili Kanunun Geçici 60 Inci Maddesine Göre Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek9 - 5510 Sayili Kanun Geçici 60 Inci Maddesi Kapsaminda Borçlarin Yapilandirilmasina İlişkin Başvuru Formu
Ek10 - 5510 Sayili Kanunun 60 Inci Maddesinin Birinci Fikrasinin (G) Bendi Kapsamindaki Sigortalilarin Genel Sağlik Sigortasi Prim Borçlarinin Yapilandirilmasina Dair Başvuru Formu
Ek11- 5335 Sayili Kanun Kapsaminda Ayliklari Yersiz Ödenenlerin 5510 Sayili Kanunun Geçici 60 Inci Maddesine Göre Borçlarinin Yapilandirilmasina İlişkin Başvuru Formu
Ek12 - Asıl Işverence Yapılan Başvuruya Istinaden Alt Işveren Olarak Başvuruda Bulunulmayacağına Dair Alt Işverenden Alınacak Taahhütname
Ek13 - Alt Işverence Yapılan Başvuruya Istinaden Asıl Işveren Olarak Başvuruda Bulunulmayacağına Dair Asıl Işverenden Alınacak Taahhütname
Ek14 - Davadan Vazgeçildiğine Dair Dilekçe
6552 Sayılı Kanuna İlişkin Dava Ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi
2015/1 Sayılı SGK Genelgesi
2015/2 Sayılı SGK Genelgesi
2015-4 Sayılı Genelge / Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
2015-6 Sayılı Genelge / Almanya Kaza Sigortalılarının Protez Temini
Kıdem Tazminatı Düzenlemesi
(Yeni) 2015-9 Sayılı Genelge / 3201 sayılı Kanunun uygulanması
Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge
Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu
07/04/2015 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6637 Sayılı Torba Yasa
Biyometrik kimlik doğrulama sistemi hakkında duyuru
30.04.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla borcu bulunan 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların, sigortalılık sürelerinin ve borçlarının silinmesine ilişkin matbu form
Sistem alt yapı çalışması hakkında duyuru yayımlanmıştır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünden; 30.05.2015 Tarihli sistem altyapı çalışmalarıyla ilgili duyuru
2014-28 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler Hakkında 2015-15 Sayılı Genelge
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Önemli Duyuru Prim ve diğer tahsilatlara ilişkin bankalarda yaşanan sistem aksaklığından dolayı, SGK prim ödemeleri son günü 3 Temmuz (Cuma) günü mesai bitimine kadar ertelenmiştir.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden; Yoğun bakım tedavi bedellerinin ödenmesi ile ilgili duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Türkiye geneli tüm il müdürlüklerine 0850 724 0 745 numaralı tek hattan ulaşabilirsiniz.
Önemli Duyuru Başbakanlık, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden; Ramazan Bayramı tatili ile ilgili kurumlar arası uygulanacak olan izin yazısı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden; Emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı fark ödemesi (Emekli Sandığı) hakkında duyuru
Önemli Duyuru Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden; 5604 sayılı Mali Tatil ihdas edilmesi hakkında duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden; 4/b prim borçları yapılandırmaları ve son tarih hakkında basın açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Asgari İşçilik Tespit Komisyonundan; Çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlanmıştır
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden; Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması ile Ölüm Gelir/Aylığı Bağlanması Hakkında Genel Yazı Yayımlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden; Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması ile Ölüm Gelir/Aylığı Bağlanması Hakkında Genel Yazı Yayımlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 24 Ağustos 2015 tarihinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süreleri hakkında duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünden; 05/09/2015 Tarihli sistem kesintisi ile ilgili duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; Artvin İlinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili, belirlenen bölgelere ait işveren prim ve kurum alacaklarının ertelenmesine ilişkin duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden; Emekli aylıklarının erken ödenmesi ile ilgili basın duyurusu
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; E-Bildirge sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili duyuru
Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 2015 yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı ek’te bilgilerinize sunulmuştur.
Başbakanlık, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden; Kurban Bayramı tatili ile ilgili kurumlar arası uygulanacak olan izin yazısı yayımlanmıştır
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; Kurban Bayramı Tatili nedeniyle, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süreleri hakkında duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden; Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılarla ilgili yapılacak bildirimler hakkında duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden; Genel sağlık sigortasından yararlanma imkanı hakkında basın açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden; Emekli ve hak sahiplerine, Denizbank A.Ş. tarafından yapılacak promosyon ile ilgili duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden; Prim ve diğer tahsilatlara ilişkin tahsilat sistemleriyle iletişiminde yaşadığı teknik problemlerden dolayı, SGK işe giriş, işten ayrılış bildirgeleri ve prim ödemeleri son günü 16 Ekim ( Cuma ) gününe kadar ertelenmiştir.
64. Hükümet 2016 Eylem Planı
31/12/2015 Tarih ve 29579 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı
6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Yeni) 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive