YURDUM YANDI YÜREĞİMİZİN YANGIN KAPILARI KAPALI!

29.11.2016 Tarihinde Adana İli Aladağ İlçesinde Bulunan Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Yangın Olayı nasıl oldu? İhmaller neydi? Yurt ruhsatı verilirken hangi eksiklikler göz ardı edildi?

TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu, Ak Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı başkanlığında yürütülen soruşturmanın detaylarını yazalım ki bilin, yazalım ki unutulmasın…

Yangın yeri yurttan 11 öğrenci ve 1 eğitmenin cansız bedeni çıkartıldı. 24 öğrencimiz de yaralı. Yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda yangının çıkış sebebi elektrik trafosu!!! Yerinde yapılan incelemede ve görgü tanıklarının ifadelerinde yangının, bina girişindeki müdüriyet odası denilen yerde duvarda bulunan elektrik panosundan çıktığı ifade edilmiştir. Girişte kofra ve sigortaların bulunduğu ana pano üzerindeki sayaçtan çıkarak, müdüriyet odasında bulunan tali panoya giriş yapan kalın bakır iletken ara kablo üzerinde oluşan kısa devre nedeniyle yangının başladığı tespit edilmiştir.

Yangın olayı esnasında yangın merdivenlerinden tahliye olmaya çalışan öğrenci ve yetkililerin yangın merdivenlerine yöneldiği ve burada kapıların kilitli olması sebebiyle tahliye olamadığı tespit edilmiştir.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilen hususlara uygun hareket edilmesi ve gerekli değişiklik ve kontrollerin yapılması koşuluyla böyle bir kazanın bu kadar kötü sonuçlanması beklenemezdi.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereğince binaların kullanım amaçlarına göre projelendirilip bu durum göz önüne alınarak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekirdi.

Yurt olarak kullanılan binanın yurt olarak inşaatının yapılıp yapılmadığı hakkında bilgimiz yok ancak dışarıdan bakıldığında yurt olarak inşa edilmediği sonradan yurt binasına döndürüldüğü aşikâr. Bu yüzden de binanın tehlike sınıfına uygun algılama -uyarı sistemlerine sahip olmadığı göz önünde ki gerçek!!!

Yurt faciasında ,yurt binasının iç bölümlerinin tahta ve halı ile kaplı olduğu bu sebeple yangın yükünün yüksek olması dikkate alınarak yangın erken algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri vb…. sistemlerin kurulması gerekmekteydi!!!

Bina içinde kazan dairesi ,otopark, ana elektrik dağıtım odaları, trafo merkezleri, jeneratör ve benzeri yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olması gerekmekteydi.

Çatılarda dikkat edilmesi gereken hususların başında çatı kaplamalarının broof  özellikte olması veya  kaplama atındaki malzemenin en azından zor alevlenici malzemeden olması gerekirdi. Binanın resimlerine dön bir bak; çatı malzemesi ahşap, buda yangının hızlanmasına ve müdahale edilmesinde güçlüğe en önemli sebep.

Yurt olarak kullanılan bina içinde yeterli sayıda yönlendirme levhalarının olup olmadığı bilinmemektedir. Yeterli sayıda acil kaçış aydınlatmalarının olup olmadığı bilinmiyor.

Yangın merdiven kapılarının panik barlı olması gerekmekteydi. Bu kapıların dışa açılması ve kilitli tutulmaması zorunludur. Ayrıca yangın merdivenin en alt kısmında güvenlik amaçlı konulan kapılarında kilitsiz olması gerekirdi. Tahliye halinde kilitli kapılar yüzünden durumun kötüleşmesi kaçınılmazdır. Kapıların özellikleri binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Yurttaki yangın merdiveninin yönetmeliğe uygunluğunun sorgulanması gerekmektedir.

Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır. Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

Binada ayrıca otomatik algılama sisteminin olması da gerekmekteydi.

Yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulunup bulunmadığı, varsa bile kim tarafından nasıl kullanılacağı konularında yeterli bilgi ve donanıma sahip personelin olması gerekmekteydi.

Elektrik tesisatının periyodik kontrolleri yapılsaydı, müdahale eğitimli personel bulunsaydı ,acil durumlara karşı belli periyotlarda tatbikatların yapılsaydı veya yaptırılsaydı ,algılama ve uyarı sistemi olsaydı ve de  en önemlisi yangın merdiveni  açık olsaydı can kayıplı  kaza yaşanma ihtimali neredeyse sıfır olacaktı.

Sonuç;

Bilirkişi raporuna göre yetkililerin hepsi asli kusurlu…

İtfaiye yerine eşine haber veren yöneticiler…

Esnaflıktan yurt yöneticiliğine atananlar…

Tedbirsizlik ve İhmaller Yüzünden yitip giden çocuk bedenler. Trafo bu; ya kedi girer ya da çoluk çocuk dinlemeden yakar gider…

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here