İŞVERENDEN EMEKLİYE YÜZLERCE YENİ HİZMET

Vatandaşa en çok hizmet veren Kurumların başında olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gözle görülmeyen ve medyada pek bahsi geçmeyen onlarca yeni uygulaması geçtiğimiz yıl hizmete sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

Devam etmekte olan projeler ve e-Devlet entegrasyonuyla çalışma hayatına kazandırılan ve bürokratik işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulamaları gelin beraber ele alalım.

SGK Hizmetler Listesi

 • E-Bildirge Şifrelerinin e-Devlet Platformundan Verilmesi

Proje ile sistem tarafından otomatik olarak üretilen ve SGK tarafından işveren yetkilisine verilmekte olan e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine, e-Devlet şifreleri üzerinden erişilen sayfadan, işyeri numaraları ile ilişkilendirilmiş işyeri şifreleri ve sistem şifrelerine erişmeleri mümkün hale getirilmiştir.

 • E-Haciz Projesi

Proje ile Kuruma borçlu olanların bankalarda kayıtlı mevduatlarına on-line olarak otomatik bloke konulabilmektedir.

 • Niyabeten İcra Programı

Borçlu ile borçlunun mal varlığının farklı bir ilde bulunması durumunda alacaklı SGİM’nün icra takip işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacak niyabeten icra işlemleri için program tamamlanmış olup, 15/06/2016 itibarıyla işletime açılmıştır.

 • 4/1-(c) Fiili Hizmet Zammı Tespit Belgelerinin Elektronik Ortamda Verilmesi

Kamu idareleri tarafından kağıt ortamında verilen 4/1-(c) Fiili Hizmet Zammı Tespit Belgelerinin elektronik ortamda verilmesini sağlayan program tamamlanmıştır.

 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Uygulaması

4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında çalışması bulunanlar için döküm alınabilmesini sağlayan uygulama ile alınan resmi dökümlerin e-Devlet ortamında doğrulanmasını sağlayan uygulama 28/01/2016 itibarıyla işletime açılmıştır.

 • 4/1-(a) Sigortalılık Bildirimi

4/(1)-a kapsamındaki sigortalıların işe girdiklerini e-Devlet üzerinden Kuruma bildirmelerini sağlayan uygulama 31/08/2016 itibarıyla e-Devlet platformunda işletime açılmıştır.

 • 4/1-(a) Toplu İşe Giriş İşten Çıkış Projesi

Program, işverenlerin toplu işe giriş ve işten çıkış yapmalarını sağlamaktadır. İşverenler kendi muhasebe (personel) programı aracılığıyla ya da Kurumun sağladığı excel dosyasını doldurmak suretiyle işe giriş ile işten çıkış işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedir. Söz konusu uygulama 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla gerçek ortama açılmıştır.

 • Yersiz Ödeme Görüntüleme Uygulaması

5510 sayılı Kanun’un 96’ncı maddesine istinaden Kurumca işverenlere, sigortalılara, gelir veya aylık almakta olanlara, bunların hak sahiplerine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz yapılan her türlü ödemelerin ilgililerden geri alınmasını sağlayacak uygulamadır. Program, sahte sigortalılar hakkında yapılacak olan zarar tespitinin, zaman ve emek kaybına sebebiyet vermeden en hızlı ve doğru bir şekilde elektronik ortamda ve tek bir yerden yapılmasını sağlayacaktır. Çalışmalar tamamlanmış olup, program işletime açılmıştır.

 

 • Emektar 4/1-(a) Java Dönüşüm Projesi

Uzun vade (yaşlılık, maluliyet, ölüm) ve kısa vade (sürekli iş göremezlik ve ölüm, sürekli iş göremezlik) aylıklarının hesaplarına ilişkin modüllerin %95 oranında yazılımı tamamlanmış olup mevzuat biriminin testleri devam etmektedir. (2017 Yılı itibariyle açılması planlanmaktadır)

 

 • Emektar 4/1-(c) Java Dönüşüm Projesi

4/1-(c) emekli aylıkları sisteminin tescil, prim, 4/1-(a), 4/1-(b) emeklilik vb. diğer sistemler ile entegrasyonunun sağlanması için altyapı ve analiz çalışmalarının yapılması kapsamında, 4/1(c) tescil kayıtları alınmaya başlanmış olup, on-line olarak programlara entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir.

 

 • YUPASS Kapsamının Genişletilmesi Projesi

YUPASS, sosyal güvenlik sözleşme ve anlaşmaları çerçevesinde, ülkemizde bulunan yurt dışı sigortalılarının Türkiye’de bulundukları sürelerde sağlık hizmeti hak sahipliği hususunda provizyon almalarını ve sağlık hizmet sunucusuna gelen fatura bilgilerinin ödeme işlemlerine yönelik olarak düzenlenmesini sağlayan sistemdir. Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sisteme dahil edilerek genişletilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin YUPASS sistemine dahil edilmesine yönelik program tamamlanmıştır. Son kontrolleri yapılmakta olan test çalışmalarının tamamlanmasına müteakip 2017 yılı içinde programın işletime açılması hedeflenmektedir.

 

 • Demokrasi Şehitleri Projesi

667 sayılı KHK ile Demokrasi Şehitlerine aylık bağlanması çalışmaları tamamlanmıştır. Demokrasi Şehitlerinin SPAS kapsamına alınması işlemleri tamamlanmıştır.

 

 • 15 Temmuz Demokrasi Şehit Yakınlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyet Belgesi Verilmesi Uygulaması

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin dul ve yetimlerine ÖTV muafiyeti için SGK il müdürlüklerinden resmi belge verilmesi uygulaması ile talepleri halinde ÖTV muafiyetine, Vazife Durum Belgesi ve Faizsiz Konut Kredisi yararlanmalarına esas belgelerin düzenlenmesi sağlanmıştır.

 

 • TURKSAT–SGK Push Notification Bildirimi

Sosyal Güvenlik Kurumunda 3 gün ve üzeri “hastalık” iş göremezlik raporlarının oluşması ve muhasebe tarafında ödemesi süreçleri sırasında sigortalıya e-Devlet üzerinden push mesaj yolu ile bilgi verilmesine yönelik çalışmalar sonuçlandırılarak 22/02/2016 tarihinden itibaren vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Bildirimlerin akıllı cihazlara ulaşabilmesi, mobil platform altyapısı gereği %100 taahhüt edilmeksizin, sistem kaynakları elverdiği ölçüde gerçekleştirilmektedir.

 

 • Elektronik İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması (EBAYS) Projesi

EBAYS dört ana alt sistem (Doküman Yönetim Sistemi, Arşiv Tarama Sistemi, donanım ve hizmet temini) olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Söz konusu sistem için yazılımlarının üzerinde çalışacağı merkezi sunucular temin edilecek ve sayısal verileri depolamak için de depolama üniteleri temin edilecektir. Belirlenen kapsam dahilinde SGİM ve SGM’lere ait arşivlerde bulunan yaklaşık 1.200.000.000 (bir milyar iki yüz milyon) sayfa evrakın sayısallaştırılması (taranarak elektronik ortama aktarılması) gerçekleştirilecektir. Bu sayede veri gizliliği, veri bütünlüğü, veri güvenilirliği (değiştirilemez olması) ve veriye anında erişilebilir olması sağlanacaktır. Sigortalıya ait evrakların dijital ortama aktarılmasıyla emeklilik süreçleri kısalacak, Sosyal Güvenlik Kurumu da zamandan ve dosya transferlerinin sebebiyet verdiği mali yükten kurtulacaktır.

 • Ev Hizmetlilerinin Bildirimi

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom iletişim merkezlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 27 Ekim 2016 tarihinde “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlar İçin SMS yolu ile Bildirimi ve Mobil Ödeme Projesi” protokolü imzalanmıştır.

 • Acil Hastalardan Alınan Ücretler Kaldırıldı

Acil durumlarda hiçbir şekilde, hiçbir sağlık hizmet sunucusunca (hastane, tıp merkezi, vakıf, kamu) ilave ücret alınmamaktadır. Ancak bazı durumlarda acil müracaatlardan sonra yatarak tedavisi devam eden hastalardan belli bir dönem sonra (durumları kısmen düzeldikten sonra) ilave ücret alındığı tespit edilmiş olup bunların önüne geçecek düzenleme yapılmıştır.

 • Refakatçi Giderleri Sorunu Çözüldü

Refakatçi giderlerinin ödenmesinde, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinin ödenmesinde herhangi bir şart aranmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Teknolojik alt yapı tamam, sistemler e-devlette tıkır tıkır, bir de emeklilikte yaşa takılanları, staj mağdurlarını, taşerona kadroyu çözdük mü olacak bu iş…

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here