TURİZM SEKTÖRÜNE HÜKÜMET DOKUNUŞU

Son üç yıldır ülkemize oynan oyunlardan en fazla nasibini alan sektörlerin başında şüphesiz turizm gelmektedir.

Kışın çalışmaya ara vermeyen otellerin dahi işçi çalıştırmayı durdurmaları,

Erken rezervasyon fırsatlarının açığı kapatmaya yetmemesi,

Güvensizlik ortamının sürekli birilerinin dilinde olması,

Avrupa ülkelerinin kötü reklamasyonu,

Deniz ve güneşi bekleyen sektörde umutları hala parçalı bulutlu tutmakta.

Yaşanan tüm olumsuz olaylar neticesinde hükümet yetkilileri ve bağlı tüm bakanlıklar Turizm için kolları sıvadı ve düğmeye basıldı. İşte turizm için sağlanan destek ve teşvikler;

  • TURİST GETİREN SEYAHAT ACENTALARINA UÇUŞ BAŞINA DESTEK VERİLMESİ

2015 yılında sadece Rusya Federasyonu ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına verilen destek 2016 yılında tüm ülkelerden turist getiren seyahat acentalarına verilerek genişletilmiştir.

Desteğin 2017 yılı boyunca sürmesine yönelik 2016/9619 sayılı karar ise 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında tüm ülkelerden turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına uçuş başı 6.000 USD destek verilecektir. Ayrıca bu dönemde 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getiren (A) grubu seyahat acentalarına 6.000 USD destek tutarı %30 artırılarak uygulanacaktır. Destek kararda belirtilen şartları sağlayan tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşlara verilecektir.

 

  • MESLEKİ EĞİTİM VE STAJYER ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DEVLET DESTEĞİ

2/12/2016 tarihinde yayınlanan 6764 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Geçici Madde 12 nci maddesine “2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz ibaresi eklenmiştir.

Ödenebilecek en az ücretin, 20 den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Devlet katkısı olarak ödenir.”

Bu kapsamda yapılacak ödemelerin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 13.02.2017 tarihli duyurusunda açıklanmıştır.

Buna göre;

 Devlet katkısının miktarı işletmede çalışan personel sayısına göre değişmektedir. Mesleki eğitim görülen işletmede çalışan personel sayısı 20’den az ise ödenebilecek en az ücretin (net asgari ücretin %30’u) 2/3’ü, 20 ve daha fazla ise ödenebilecek en az ücretin (net asgari ücretin %30’u) 1/3’ü devlet katkısı olarak ödenecektir.

 Öğrencinin sözleşmede belirlenen ücreti her ayın 10’uncu gününe kadar işletmeler tarafından öğrencinin banka hesabına ödenecektir. İşletme tarafından ödenen devlet katkısı tutarı ise ayın 25 ine kadar işletmenin hesabına yatırılacaktır.

 İŞKUR tarafından fondan karşılanacak olan tutarlar öncelikle, MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimlerine aktarılacaktır. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimleri tarafından okulların ve yükseköğrenim kurumlarının muhasebe birimlerinin emanet hesaplarına aktarılan tutarlar ilgili eğitim kurumlarının muhasebe birimleri tarafından işletmelere banka üzerinden ödenecektir.

 Bu şekilde öğrencilere ödenecek ücretlerin bir kısmı devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası Fonundan, sözleşmede kararlaştırılan ücretin kalan kısmı ise staj görülen işletme tarafından karşılanacaktır.

  • KREDİ GARANTİ FONU İLE KREDİ KULLANIM İMKÂNI

Turizm sektöründe yaşanan ekonomik daralma nedeniyle teminat yetersizliği olan (A) grubu seyahat acentalarının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya’dan kredi başvuru tarihinden bir önceki yıl en az 400.000 turist getiren, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi (A) grubu seyahat acentalarına Kredi Garanti Fonu’nun kefalet desteği ile 100 milyon TL ye kadar kredi kullanma imkânı sağlanmıştır.

  • ÇSGB İLE TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN İSTİHDAM DESTEK PAKETİ

Antalya ve Muğla illerinde faaliyet gösteren işverenlere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği prim ödemesi yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü 12.04.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra 06.06.2016 tarihinde İŞKUR tarafından yayımlanan 2016/1 sayılı SİDEP Genelgesi ile desteğin kapsamı tüm illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Destek kapsamında 2016 yılında çalışmış olan ve aynı yıl en az 3 ay iş akdi askıda olan kişilerden, aynı işyerinde 31.05.2017 tarihine kadar işe başlayarak 9 ay çalıştırılan (fiili çalışma ve denkleştirme dâhil) kişilerin takip eden 3 ay süresince ücreti (asgari ücrete kadar) ve sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

 

  • MEMUR VE EMEKLİLERE TATİL KAMPANYASI

Tur şirketleri ve Anadolu Jet ile anlaşma yapan Türkiye Emekliler Derneği, 4-5 günlük isteyene termal, isteyene deniz tatili imkânı sunuyor. Alanya ve Dalyan’da her şey dâhil 555 liraya tatil imkânına kavuşan emekliler, Afyonkarahisar’da ise 600-755 liraya kaplıca keyfi yapabilecek.

Yapılan anlaşma ile emeklilerin de aktif olarak turizme kazandırılmaları amaçlanmaktadır. Anlaşmanın içerisinde uçak biletinin de dâhil olduğunu aktarmadan geçmeyelim.

Akdeniz otellerinin birçoğu kamu çalışanlarına ekstra fiyat tarifeleri ve paketler sunmata. 5 Günlük tatil fiyatına 7 günlük tatil imkânları sunan oteller hem memurları sevindirecek hem turizmi canlandıracak.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here