SGK ÇALIŞANLARI DİKKAT!

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacak.

Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller 5 hizmet bölgesine ayrıldı. Söz konusu bölgeler yönetmeliğin ekindeki EK-3 sayılı hizmet bölgeleri cetvelinde gösterildi.

Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi, “Ancak, aynı bölge içerisindeki farklı illerde yer alan hizmet alanlarına yapılan atamalarda çalışma süresi 2 yıldan az olamaz.” şeklinde değiştirilerek aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 21’inci maddesi ile geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrası da çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel, bu maddenin yayımı tarihinden önce bir ilin farklı hizmet bölgelerinde geçen süreleri, görev yapılan yer daha önce hangi hizmet bölgesinde yer alıyorsa o hizmet bölgesinden sayılacak.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here