SURİYE’LİLERİN BEKLEDİĞİ KİMLİK KARTI ‘TURKUAZ KART’ ÇIKTI!

Suriye’de tam 6 yıldır süren iç savaş ve terör, mülteci sorunu olarak Avrupa ülkelerinin konusu olsa da tüm yüklerini biz karşılıyoruz.

Misafirperverliğimizi sınırımızı yolgeçen hanına çevirerek kabul eden Suriyelilere ilişkin rakamlara göz attığımızda kayıtlı 3 milyon mülteci topraklarımızda. Kayıtdışı ve kaçak yollardan ülkemize giren sığınmacılarla birlikte bu sayı 5 milyonu bulmaktadır.

EN FAZLA SURİYELİ BARINDIRAN İLLER!

Göç İdaresinin yayınlamış olduğu raporlara göre en fazla Suriyeli Şanlıurfa, Hatay, İstanbul ve Gaziantep’te ikamet etmektedir.

Sığınmacı kamplarından büyükşehirlerimize doğru dağılan Suriyeliler, İstanbul başta olmak üzere bir çok ilimizin mahallelerinde komşularımız oldu.

PROFESÖRLER AVRUPA’YI, FAKİRLER BİZİ TERCİH ETTİ

Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile nitelikli ve aranan mesleklere ilişkin çalışma izinleri getirilmişti. Doktor, mimar ve mühendisler başta olmak üzere birçok nitelikli meslek mensuplarını elimizde tutsak da profesör, akademisyen ve AR-GE çalışanlarının çoğu ABD ve Avrupa ülkelerini tercih etti.

Suriyeli mültecilerden bir hayli çekinen Avrupa yukarıda sayılan meslek mensuplarına vatandaşlık verdi bile. Ülkemiz tarafından elimizde tutmuş olduğumuz en büyük iş gücü sağlayan meslek mensubu yine dilencilik oldu.

TURKUAZ KART ÇIKTI!

Hükümet tarafından 2015 yılında çıkarılması planlanan ve duyurulan Turkuaz kart yönetmeliği yayımlandı. Peki Turkuaz kart kimlere verilecek, hangi haklar verilecek, ne gibi imtiyazları olacak buyrun beraber inceleyelim;

 Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

 Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

 Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

 Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan kişilere müracaat etmeleri halinde verilecek.

TURKUAZ KART SAHİBİNİN HAKLARI NELER OLACAK?

Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacak. Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar;

a) Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaf olacaklar.
b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamayacaklar.
c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabi olacaklar.
ç) Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülecek.
d) Bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, Turkuaz Karta sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemeyecekler.
e) Turkuaz Kart sahibi ve yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

TURKUAZ KARTIN İPTAL EDİLMESİ!

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında;

a) Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren; sahibinin altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,
b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,
c) Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıtdışı çalıştığının tespiti,
ç) Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,
d) Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,
e) Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,
f) 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi, hallerinde iptal edilecek.

Turkuaz Kart’ın amacı;

Nitelikli kişileri Türkiye’de istihdam etmek; beyin ve sermaye göçünü yönetmek. Uygulamanın iki temel noktası var. Birincisi, bilim insanı, sanatçı ve sporcuları ülkeye çekip, Türkiye’yi cazibe merkezi haline getirmek. İkincisi ve asıl önemlisi ise, yatırımcıları ve sermaye sahiplerinin Türkiye’ye gelmesini sağlayıp, bu sayede istihdamı artırmak.

Mayıs ayı itibarı ile dağıtımı başlanacak Turkuaz kartın ne derece ülkemizin işsizlik seviyesini etkileyeceğini de görmüş olacağız ki, istihdam seferberliğinde ekstradan işsiz işçi külfeti doğuracağı şimdiden aşikar.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here