VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

– Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

– Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,

– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

– Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi,

– Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM uygulanması,

– Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Başvuruların;

– Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,

– Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla

30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması gerekmektedir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here