FİİLİ HİZMET ZAMMI BAĞ-KUR GİRİŞ TARİHİNİ GERİ ÇEKER Mİ?

22.06.2013 tarih ve 2013/26 SGK Genelgesine göre, bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tahsis talebinde bulunan ancak henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış sigortalılar ile bu tarihten sonra tahsis talebinde bulunan 4/1-(b) sigortalılarının1479 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde, 2829 sayılı Kanuna göre birleştirme kapsamında olan ve 1.10.1999 veya1.6.2002 tarihlerinden önceki sürelere ait 5434 sayılı Kanunun mülga 32’nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süreleri, kademeli geçiş sürecinde sigortalıların hizmet süresine ilave edilmek suretiyle aylığa hak kazanma şartlarının tespitinde dikkate alınacaktır.

Örnek: 1.1.1985-31.12.1986 tarihleri arasında 4/1-(c) kapsamında 720 gün hizmeti ve yine bu sürelere ait 6 ay (180 gün) fiili hizmet süresi bulunan 4/1-(b) sigortalısı, 15.1.1988 tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamında sigortalıdır. Bu durumda, 1479 sayılı Kanunun geçici 10’ncu maddesinin ikinci fıkrasına göre 1.6.2002 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede sigortalının hizmet süresi 16 yıl 10 ay 16 gün olup, emekliliğe kalan süre 8 yıl 1 ay 14 gündür. Emeklilik koşulları 49 yaş ve 9000 gün olarak belirlenir. Tahsis talep tarihinde bu koşulların oluşup oluşmadığına bakılacaktır.

Örnek:Kadın sigortalı 8.1.1955 doğumlu olup, 1.5.1987-30.6.1990 arasında 1139 gün 4/1- (b) kapsamında, 1.1.1991-31.10.1997 tarihleri arasında 2460 gün 4/1-(c) kapsamında hizmeti ve yine bu sürelere ait 1 yıl 8 ay 15 gün (615 gün) fiili hizmet süresi bulunan 4/1-(b) sigortalısı,1.10.2008 tarihinden itibaren yine 4/1-(b) kapsamında sigortalıdır. Bu durumda,1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre 1.10.1999 tarihi itibariyle yapılan değerlendirmede, sigortalının hizmet süresi 11 yıl 8 ay 14 gün olup, emekliliğe kalan süre 3 yıl 3 ay16 gündür. Sigortalının yaşı; 44 yaş 8 ay 23 gün, yaştan dolayı emekliliğe kalan süre 5 yıl 3 ay 7 gündür. En geç gerçekleşen yaşa göre emeklilik yaşı 52 yaş ve 5400 gün olarak belirlenir. Tahsis talep tarihinde bu koşulların oluşup oluşmadığına bakılacaktır.

Mezkûr genelgeye kadar fiili hizmet zammı BAĞ-KUR’da sadece gün toplamına ilave ediliyordu. Örneklerde görüldüğü gibi artık FHZ, BAĞ-KUR emeklilik şartları tespit edilirken dikkate alınıyor.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here