SGK BORÇLULARINA 7020 FIRSATI

7020 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklarına dair borçlulara yeni bir fırsat daha sunuluyor.

7020 sayılı Kanun’a dair Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Karabük SGK Müdürü İsmail Yıldırım, yapılandırmadan kimlerin faydalanacağı, neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler vererek, “Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30.6.2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 30.6.2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunabilirler. Genel sağlık sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla resen yapılandırılmış olup, 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL’ den yeniden hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeyebilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında değildir” dedi.

Yıldırım açıklamasının devamında, “31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi, yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/41/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları kapsama giriyor. 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar faydalanır” diye konuştu.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.