KURUM YEMEKHANELERİNDEN BAZI MEMURLAR ÜCRETSİZ YARARLANIYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve bu Kanunun ilgili hükmüne istinaden çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, memurlara yapılacak yiyecek yardımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Yemek yardımının yapılması

Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilen yemek yardımı, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışanlara ise görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi halinde üç öğüne kadar verilebilmektedir.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev yapan memurların yemek bedelinin üçte ikisine kadar olan kısmı ve diğer yerlerde görev yapan memurların ise yemek bedelinin yarısına kadar olan kısmı “yemek yardımı” olarak ilgili kurumların bütçelerine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Yemek bedelinin kurumlar tarafından karşılanamayan (yemek yardımı ile karşılanmayan) kısmı ise yemek yiyen personelden alınmaktadır.

Yemek servisinden ücretsiz yararlananlar

Devlet memurlarından bazılarının yemek bedelinin tamamı kurumları tarafından karşılanmakta olduğundan, bu memurlar yemek servisinden ücret ödemeden yararlanmaktadırlar.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre;

**Yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanırlar.

**Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlar (A1, A2 ve C tipi acil sağlık hizmetleri istasyonları ile il ambulans servisi komuta kontrol merkezinde görev yapanlar hariç), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanırlar.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here