PART-TIME ÇALIŞANLARIN YETİM AYLIĞI KESİLİR Mİ?

Erkek üniversite öğrencisiyim, Emekli Sandığından yetim maaşı alıyorum. Part-time çalışmaya başlarsam maaşım kesilir mi?

Kız ve erkek çocuklarına Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında 1 Ekim 2008’den önce bağlanılan yetim aylıklarının kesilmesi, eski (mülga) Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mevzuatlarındaki hükümlere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla, 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında yetim aylığı alan kişilerin aylıklarının arttırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında (ilk defa bağlanmasında değil) eski (mülga) Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mevzuatlarına göre işlem yapılması gerekmektedir.

Buna göre, erkek çocukların yetim aylıkları evlendiklerinde, Emekli Sandığına tabi çalışmaya başladıklarında, yükseköğrenim görüyorlarsa 25 yaşını doldurduklarında veya 25 yaşından önce öğrenimleri bittiğinde kesiliyor. Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşını doldurana kadar part-time veya sigortalı olarak çalışmanız halinde yetim aylığınız kesilmez.

Şeyet 5510 sayılı Kanuna tabi olsaydınız bu durumda açıklamamız farklı olacaktı. Çünkü 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ; Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu
Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamış olmak veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmak gerekmektedir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here