EMZİRME YARDIMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin (1), (2), (3), (4) numaralı alt bentleri ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri ve kapsamındaki sigortalı kadına,

Sigortalı erkeğin; sigortalı olmayan eşine, yine aynı bentler kapsamında sayılanlardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenecektir.

Bununla birlikte emzirme ödeneğinden yararlanma hakkı bulunan sigortalı erkeğin;

· İsteğe bağlı sigortalı olan,

· 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olan,

· 5510 sayılı Kanunun EK-5 ve EK-6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olan,

eşinin doğum yapması halinde (sigortalılık statüleri bakımından analık sigortası kapsamında olmadığından) söz konusu sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödenecektir.

Emzirme ödeneği her bir çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilecektir.

Sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evliliğin gerçekleşmiş olması şartı aranacaktır.

Emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan Kanunun 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üç yüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.

Örnek: İşyerinden 01/08/2012 tarihinde ayrılması nedeniyle 10/08/2012 tarihinde sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı erkeğin eşinin sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten itibaren 300 gün içinde, yani 10/08/2012-05/06/2013 tarihleri arasında 09/01/2013 tarihinde doğum yapması ve doğum tarihinden önceki 15 ay içinde yani 09/10/2011-08/01/2013 tarihleri arasında en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödendiğinin tespit edilmesi halinde emzirme ödeneğinin ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Sigortalıların veya gelir/aylık alan kadın sigortalının kendisine veya erkek sigortalının çalışmayan eşine emzirme ödeneği ile ilgili taleplerinde hangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü sigortalısı olursa olsun sigortalının talep dilekçesi ile başvurduğu Sosyal Güvenli İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Merkezlerince emzirme ödeneği ödenebilmesi kolaylığı gelmiştir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here