MEMURLAR BU HAKLARI KULLANIRSA MAAŞLARI ARTAR!

Yükseköğrenim görmüş olan ve belli bir hizmet süresi bulunan Devlet memurlarının, ilk dört dereceli kadrolara atanmasına ve bu atama nedeniyle özlük haklarının yükselmesine imkan veren düzenlemeden bazı memurlar yararlanamıyor.

Torba kadro olarak da bilinen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümleri çerçevesinde, kurumlar istedikleri kişileri bulundukları dereceye bakmadan (yükseköğrenim görme ve hizmet süresi şartı aranarak) 1, 2, 3 veya 4 üncü derecelerdeki kadrolara atayabilmektedirler. Bu şekilde yapılan atamalar ise ilgililerin; ek gösterge, zam ve tazminat, ek ödeme gibi haklarında artışa neden olmaktadır.

Torba kadro nedir?

Devlet memurlarının normal koşullarda derece ilerlemesi yapabilmeleri, dereceleri içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde en az 1 yıl bulunmaları şartına bağlanmış iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine istinaden memurların bulundukları kadro derecesine bakılmaksızın ilk dört dereceli kadrolara atanması imkanı getirilmiştir.

Bu şekilde atanacak memurun; yükseköğrenim görmüş olması, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre belirlenmiş hizmet süresine sahip olması gerekir.

Ancak, aranan şartlara sahip her memurun 68/B kapsamında atanması zorunlu olmayıp, kurumların istedikleri personeli atma konusunda takdir hakkı bulunmamaktadır.

Torba kadrodan hangi memurlar yararlanıyor?

Torba kadrodan;

*Yükseköğrenim görmemiş olanlar,

*Hizmet süresi şartını taşımayanlar,

*Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar

yararlanamamaktadır.

Öte yandan, Kanunda kapsam dışında bırakılmamış olmakla birlikte, “Yardımcı Hizmetler Sınıfına” dahil unvanlar için ilk dört derecede kadro ihdas edilmemesi (ilk dört derecede YHS kadrosu bulunan kurumlar hariç) nedeniyle, torba kadro uygulamasından YHS personelinin de yararlanamayacağını söyleyebiliriz.

Torba kadroya atanmanın maaşa etkisi

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında atanan memurlar, atandıkları kadro derecesi için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı, temsil/görev tazminatı gibi haklardan yararlandıkları gibi, aylık ücretleri de bu dereceler üzerinden ödenmektedir.

Torba kadronun memura sağladığı aylık maaş kazancı ve bu uygulamadan yararlanamayanların kayıplarına ilişkin bilgi vermesi bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız ve aşağıda yer verdiğimiz tabloda, aynı gün işe başlayan ve aynı hizmet süresine sahip olup farklı unvanlarda görev yapan yükseköğrenim mezunu Devlet memurlarından bazılarının 68/B uygulamasından (2017 yılı ikinci altı ayında) yararlanma durumları gösterilmiştir.

68/B uygulamasının bazı memurların aylık maaşına etkisi

 

UNVAN HİZMET YILI KAZANILMIŞ HAK D/K* 68/B UYGULANMADAN 68/B UYGULANIRSA FARK
KADRO DERECE AYLIK NET MAAŞ KADRO DERECE AYLIK NET MAAŞ
VAİZ 10 6/3 6 2,980.32 TL 1 3,361.22 TL 380,9 TL
AVUKAT 10 5/2 5 3,849.41 TL 1 4,199.28 TL 349,87 TL
VHKİ 10 6/3 6 2,609.92 TL 3 2,855.88 TL 245,96 TL
MÜHENDİS 10 5/3 5 4,089.69 TL 1 4,404.10 TL 314,41 TL
TEKNİKER 10 5/1 5 3,033.68 TL 1 3,431.73 TL 398 TL

 

*İlgili memurların 10 hizmet yılında kazanılmış hak aylığı bakımından ulaştıkları derece/kademeler tahmini alındığından, uygulamada farklılıklar görülebilecektir.

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Döner sermayeden yararlanan personel için, emsali personele ödenen net ek ödeme miktarı tutarında sabit döner sermaye ödemesi dahil edilmiştir.

-Çalışılan bölge, yer ve kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here