ORGAN BAĞIŞLAYAN DA İŞ GÖREMEZLİK PARASI ALIR

Sosyal güvenlik yasasında hastalık hali nedeniyle istirahat raporu almış sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için,

1-İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliklerinin sona ermiş olması,

2-İstirahatın başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

3-İstirahat raporlarının Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimler veya sağlık kurullarından alınmış olması

gerekiyor.

İş göremezlik parası ayakta tedaviye veya yatarak tedaviye göre değişiyor.

Bu şartları sağlayan sigortalılara hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Sigortalılara iş göremezlik ödeneği olarak, günlük kazançlarının;

-Yatarak tedavilerde yarısı,

-Ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi (2/3) üzerinden

Ödeme yapılmaktadır.

Organ bağışında bulunan da iş göremezlik ödeneği alır.

Organ bağışında bulunan kişilerin sosyal güvenlik yasasında öngörülen  şartları sağlamaları  halinde geçici iş göremezlik ödeneği alıp alamayacakları hususunda yaşanan tereddütlere Sosyal Güvenlik Kurumu  2016/21 numaralı genelgesinde açıklık getirmiştir.

Genelgede,  organını kendi isteği ile bir başkasına veren sigortalıların, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından organ nakliyle ilgili istirahat raporu almış olmaları kaydıyla, istirahatlı bırakıldıkları üçüncü günden başlamak üzere geçici iş göremezlik ödeneklerinin hastalık sigortası kolundan Kurum tarafından ödeneceğine yer verilmiştir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here