ENGELLİLERE YAPILAN ÖDEME ARTTI MI?

2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde engellilere hangi hallerde ve tutarlarda aylık bağlanacağı belirlenmiştir. Aylık ödeme katsayısı değiştiği için bunlara yapılacak ödemelerde haliyle değişmiştir.

Buna göre; 18 yaş üstünde olan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, herhangi bir geliri bulunmayan kişilerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca muhtaç olduklarına karar verilenlere, muhtaçlık hali devam ettiği sürece, 4860 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Bu tutar ise 4860*0,102706 = 499,15 TL dir.

18 yaşını tamamlamış engellilerden, talep etmesine rağmen, Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olanlar için de 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Nafaka bağlanmış ya da bağlanacak olan kişiler, bu düzenlemenin kapsamı dışında olacak. Bu tutar ise 3240*0,102706 = 332, 76 TL dir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here