HAFTA TATİLİ KALKIYOR DİYE O BAŞLIĞI NASIL ATTIN?

Tam ramazan bayramı öncesi. Önümüz herkesin sabırla tüm yıl beklediği yaz tatili. İşte tam bu sırada delinin biri kuyuya bir taş atıyor kırk akıllı çıkaramıyor!!! Nereden çıktı hafta tatilinin kalktığı? Hangi akla hizmet genel kurulda kabul edilen tasarıyı bu şekilde yorumladınız?

E malum tabi yılların duayeni Şükrü Kızılot hocamızın koltuğuna oturanlar, hayatlarında SGK kapısından içeri girmeyenler, işçiyle bir kez olsun bir araya gelmeyenler çalışma uzmanı olunca böyle oluyor işte. Sahiden siz kasko poliçeleri, trafik sigortalarıyla ilgilenmiyor muydunuz yahu? Hani şu size sponsor olanlara kıyak geçildiği yazılar, televizyon programları falan hatırımızda kalan…!!!

Gelin işin doğrusunu yazalım çizelim anlatalım…

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması halinde önümüzdeki günlerde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklediğimiz Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu ile önemli değişiklikler gelecek.

Bunlardan en önemlisi ise günümüzde uygulama alanı artık kalmayan, ticaret hayatının engellerinden biri olan Hafta Tatili Kanunu’nun kaldırılmasıdır.

Bu kanuna göre, 10 bin veya 10 binden fazla nüfusu olan şehirlerde fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada 1 gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir ibaresi mevcuttur. Bu kanunun kaldırılması, ticaret hayatının tüm yıl boyunca aralıksız devam etmesi anlamına gelmektedir.

Ancak, Hafta Tatili Kanunu’nun kaldırılması veya çalışanların hafta tatili günlerinin kaldırılması söz konusu değildir.

Yorumu yapan kişinin gözüne soka soka belirtmek gerekir ki;

Hafta tatili gerek Anayasal dinlenme hakkı gerekse de İş Kanunu’nun 46. Maddesi’nde koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla Hafta Tatili Kanunu’nun kaldırılması, çalışanların hafta tatillerinin kaldırılması anlamına gelmemektedir.

İŞ KANUNU’NDA HAFTA TATİLİ

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce, belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) hakkı verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

YENİ DÜZENLEMEYLE NELER DEĞİŞECEK?

• 50’den az çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilecek,
• 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporları kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecek,
• 50’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin yönetmelik hazırlanacak,
• 6331 Sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 3 yıllık ertelemeyle 01.07.2020 tarihinde başlayacak.
• Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı alma nedeniyle doğan mali yükün kaldırılması amacıyla 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmıştır.
• 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamına bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar eklenmiştir. Dolayısıyla bu tür firmalar da sanayi sicil belgesi almak zorunda olacaklar.
• Sanayi siciline kaydolmayanlar hakkında idari para cezası verilecek,
• Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için eğitim desteği verilecek,
• Yükseköğretim kurumları sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek,
• YÖK, devlet yüksek öğretim kurumlarının fen ve mühendislik bölümlerine son yılın bir yarı yılında uygulanmak üzere zorunlu uygulamalı eğitim getirebilecek, bu öğrencilere İşsizlik Fonu’ndan net asgari ücretin yüzde 35 üzerinden ücret ödenecek,
• Yükseköğretim kurumlarında staj yapan öğrencilere de staj ücreti ödenecek,
• Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalıştırılacak temel bilim lisans mezunlarına ücret desteği verilecek.

Evet haklısınız;

Başlığı atıp damara basmak bir meziyettir ama konuyu doğru yorumlamak, vatandaşa gerçek bilgiyi vermek, yazım biraz daha fazla okunsun kaygısıyla yazmamak ise gazetecilik onurudur…

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here