5434 SAYILI KANUNA GÖRE İKRAMİYE KİMLERE ÖDENİR?

Çalışırken vefat edenlerin geride kalan dul ve yetimlerinin en çok karşılaşdıkları konulardan biride kimlere ikramiye ödenir ve ne şekilde bu ikramiyeden hak sahibi olunmasıdır. Daha öncede bahsettiğimiz üzere 01.10.2008 tarihinden önce Memuriyete başlayanlar Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna tabi oldukları için işlemleri anılan Kanun üzerinden yapılmaktadır. İlgililer göreve yaptıkları Kurumlardan emeklilik yaş ve hizmet sürelerini hak etsin veya etmesin Sigorta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hizmetlerinin toplamının 5 yıl olması halinde son çalışmalara Emekli Sandığı olmak şartıyla Dul ve yetimleri ikramiye hak eder. Bunların emeklilik süresini doldurmadan veya doldurduktan sonra da çalışmaya devam edenlerin vefatları halinde daha önce aylık almaya hak kazanan Dul ve yetimleri en son çalışmış oldukları Kuruma müracaat ederek eşlerinden ikramiye talebinde bulunurlar. Kurumları da hizmet belgeleri ve talep dilekçeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermeleri halinde geride kalan ikramiyenin tamamını Dul ve Yetimlere öder. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus ölen şahsın geride bıraktığı tek eş ise eş Kamuda 5434 sayılı Kanuna tabi çalışıyor veya aynı Kanuna tabi emekli ise %50 aylık, Çalışmayan, Sigortalı veya Bağ-Kur’lu çalışan/emekli eş %75’i bağlanırken ikramiyenin tamamını ödenir. Diğer bir söyleyişle aylık bağlama oranı ne olursa olsun ikramiye geride kalan ve aylık bağlanma haklarına sahip olan Dul ve Yetimlere tamamını ödemekle yükümlüdür. Çalışırken vefat edenlerin geride bırakmış oldukları Anne ve Babaların taleplerine bakılmadan ikramiyeden pay ayrılarak aylık hak edip etmediği araştırılır. Önceki bölümde Anne/Babaya aylık bağlama şartlarını bahsetmiştik. Aylık bağlama şartları tutan Anne ve Babalardan istenilen belgeleri göndermeleri halinde kendilerine ayrılan ikramiye ödenir. Ancak ölüm tarihinden sonra bir yıl içerisinde Anne ve Babanın müracaat etmemesi halinde adlarına saklı tutulan ikramiye diğer dul ve yetimlere hisseleri olarak ödenir. Anne ve Baba çocuklarından ikramiye ve aylık istemiyorlarsa buna dair dilekçelerini ikamet ettikleri Mahalle Muhtarlıklarınca onaylattıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermeleri halinde yine ikramiye geride kalan Dul ve Yetimlere hisseleri oranında ödenir. Diğer taraftan ikramiyeden feragat eden Anne/Baba daha sonra çocuklarından aylık talebinde bulunur ve kendilerine müracaat tarihini takip eden aydan itibaren ikramiye ödenir. Ayrıca bekar Kız yetimler 5434 sayılı veya 5510 sayılı Kanuna tabi bir Kamu Kurumunda çalışıyorlar ise Çalışan Anne ve Babalarının vefat etmesi halinde kendilerine yetim aylığı bağlanmaz fakat ikramiyeden hisse alırlar. Erkek yetimleri içinde yine çalışan Anne/Babalarının vefat etmesi halinde kendileri de 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanuna tabi çalışıyor 25 yaşını doldurmamış ve öğrenci iseler bunlara da ikramiyeden pay ödenir. Örneğin ilgili en son Çalıştığı Kuruma emeklilik için müracaat etmiş, Kurum emekliye sevk etmiş ve ilgili emekli ikramiyesini almadan vefat etmiş ve geride aylık bağlanmaya müstehak dul ve yetimleri olsa dahi ikramiyenin ödene bilmesi için İlgili Mahkemeden veya Noterden alacakları Veraset İlamında gösterilen varislere ödenir. Ayrıca vefat tarihinden sonra ilk 6 ay içerisinde yapılacak katsayı değişikliklerinden dolayı Dul ve Yetimlere ikramiye farkı ödenir. Geride aylığa müstehak kimsesi kalmayan Dul ve Yetimlerin ikramiyeleri de veraset ilamındakilere ödenir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here