EMEKLİLİK YAŞI ARTIYOR DEDİKODULARI…

Bir dedikodu gazetesi var yine ortalıkta…

Emeklilik yaşı 72’ye çıkıyormuş diye soran mı istersin, çocukları sigortalı yapalım mı faydası olur mu diye hemen telaşa giren mi?

Nereden çıktı bu iş derken; “Erken emeklilik için çok önemli fırsat” haberine sitelerde denk gelince işin aslı ortaya çıktı.

Demişler ki;

1995 doğumlu kız çocukları Temmuz ayında sigortalı yaptırılırsa ve bu kişiler 7200 günü 31 Aralık 2037 tarihinden önce doldurursa 59 yaşında emekli olacak. Bu sene sigorta yaptırarak kesintisiz ödeyen kadınlar, emsallerine göre 6 yıl önce, erkekler ise 3 yıl önce emekli olabilecek…

Yahu, emeklilik yaşında en son değişiklik yaklaşık 9 sene önce yapıldı. Yapılan yasal düzenleme gereği emeklilik yaşı 7200 gün sayısının doldurulacağı tarihe göre kademeli olarak artacak.

Ancak yazının içeriğinde bu düzenlemenin 2008 yılında yapılan bir değişiklikle ilgili olduğu açıklanmadığından, okuyucunun da emeklilik yaşı yine arttı veya artacak diye anlaması gayet normaldir.

Gelin mevcut uygulamayı, genç sigortalılarımızın ve çocuklarımızın karşılaşacağı emeklilik sistemini anlatalım;

Yürürlükteki uygulamalara göre SSK’dan iki tür emeklilik koşulu var. Birincisi “Normal Emeklilik” öteki ise ileri yaşta olup prim gün sayısı yetersiz olanlar için uygulanan “Yaşlılık Emekliliğidir”.

Sigortalı vatandaş, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olması halinde emeklilikte kademeli geçişten yararlanabilecek, ancak 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar emeklilikte kademeli geçişten yararlanamayacak.

EMEKLİLİKTE DÖRT MİLAT VAR

Sosyal Güvenlik sistemimizin emeklilik konusunda dört önemli milat tarihi var.

Yani, işe giriş tarihine bağlı olarak emeklilik yaşının belirlenmesinde dikkate alınacak dört farklı dönem söz konusu. Her dönemin emeklilik yaşı ve prim gün sayısı bir diğerine göre farklı olmaktadır.

Birincisi, 8.9.1999 öncesi sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre değişen bir kademeli emeklilik söz konusu.

İkincisi, 9.9.1999 ila 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58 ve erkekler ise 60 yaşını doldurmaları halinde, gerekli prim gün sayısını tamamladıklarında emekli olabiliyor.

Üçüncüsü ise, 01.05.2008-31.12.2035 arasında 7200 günün tamamlanması halinde yine olan kadınlar 58 ve erkekler ise 60 yaşını doldurmak koşuluyla emekli olabiliyor.

Sonuncu milat ise, 01.05.2008-31.12.2035 arasında 7200 günün tamamlayamayan sigortalıların aşağıda detayları belirtilen kademelere göre emekli olabilmesini düzenliyor.

KADINLARIN 7200 GÜNLE EMEKLİLİĞİ

İlk defa 01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA sigortalı olacak kadınlardan 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

Ayrıca 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de yaş şartı aranır. Buna göre;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65,

Olarak uygulanacak. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 7200 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınacak.

ERKEKLERİN 7200 GÜNLE EMEKLİLİĞİ

İlk defa 01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA sigortalı olacak erkeklerden4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

Ayrıca 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de yaş şartı aranır. Buna göre;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden itibaren erkek için 65,

olarak uygulanacak. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 7200 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınacak.

Yani özetle;

Emeklilik yaşında bir değişiklik söz konusu değil. Çocukları sigorta yaptırayım derken de fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde “resmi belgede sahtecilik ve resmi belge düzenlemesinde yalan beyan” suçlamalarıyla karşı karşıya kalmayın.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here