İKİNCİ 500’DE DE TEMEL SORUN FAİZ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2016 yılı araştırmasında ilk sırayı Modavizyon Tekstil Sanayi ve Ticaret aldı.

İSO’nun “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2016 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ikinci 500’de ilk sırayı, 242 milyon 325 bin 507 liralık üretimden satışı ile Modavizyon Tekstil Sanayi ve Ticaret aldı. Listede, Marshall Boya ve Vernik Sanayi 242 milyon 182 bin 445 liralık üretimden satışıyla ikinci, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi 241 milyon 566 bin 926 liralık üretimden satış ile üçüncü sıraya yerleşti.

Net satış yüzde 9 arttı

Araştırmaya göre, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2015’te 75.6 milyar TL olan üretimden net satışları, 2016 yılında yüzde 8.6 artarak, 82.2 milyar TL’ye yükseldi. 2015’te reel olarak gerileyen üretimden net satışlar, 2016’da hemen hemen hiç değişmedi. Geçen yıl satışların maliyetindeki artışların nispeten yavaşlamasının da katkısıyla İkinci 500’ün faaliyet kârlılığında iyileşme yaşandı.

2015’te 7.4 milyar TL olan toplam faaliyet kârı, 2016’da yüzde 17.5 artarak, 8.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı da aynı dönemde yüzde 8.5’ten yüzde 9.4’e yükseldi. Araştırmanın sonuçları, sanayi kuruluşlarının 2015’te 3.8 milyar TL olan finansman giderlerinin 2016’da yüzde 16.3 artışla 4.4 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koyuyor. Finansman giderlerinin net satışlara oranı 0.4 puan artarak yüzde 4.7 oldu.

İSO İkinci 500’de 2015’te 10.4 milyar TL olan faiz amortisman ve vergi öncesi kâr büyüklüğü 2016’da yüzde 7.2 artarak, 11.1 milyar TL’ye yükseldi. Vergi öncesi dönem kârı da yüzde 0.6 artışla 4.4 milyar seviyesinde gerçekleşti. Her iki kâr büyüklüğü de reel olarak geriledi.

Finansman giderleri, sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyicilerden biri olmayı 2016’da da sürdürdü. Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı 2016’da yüzde 51.1’den yüzde 50.6’ya geriledi. Bu iyileşmeye rağmen sanayi kuruluşları 2016’da elde ettikleri kârın yarısını finansman giderlerine ayırdı. Faiz ve dalgalanan kur, sermaye birikimini ve kârlılığı etkilemeye devam etti.

Devreden KDV 6 milyar TL

İSO 500’ün önemli verilerinden biri de devreden KDV idi. Sanayici açısından kaynakların kıt olduğu bir ortamda, devreden KDV yükü İSO 500’de bir önceki yıla göre yüzde 23.6 oranında artarak 4.8 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yükün İkinci 500’de de ciddi bir miktara ulaştığı görülüyor. İSO İkinci 500’ün 2014 yılında 996 milyon TL olan devreden KDV’si, 2015 yılında yüzde 7.9 artışla 1.1 milyar TL’ye, 2016 yılında yüzde 7.5 artışla 1.2 milyar TL’ye ulaştı.

Sanayinin önemli göstergelerden biri olan duran varlıklar ile dönen varlıklar arasındaki döngünün İkinci 500’deki görünümüne bakıldığında, duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39.6 iken, dönen varlıkların payı da yüzde 60,4 olarak gerçekleşti. Duran varlıklar lehine küçük bir iyileşme olsa da yüzde 66’lık dünya ortalamasının çok altında kaldı.

Özkaynaklar sadece 0.7 puan artabildi

Finansal göstergeler içinde borçlanma ile özkaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısı, kuruluşların finansal yapılarını ortaya koyan en önemli göstergelerin başında geliyor. Oranlara bakıldığında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun kaynak yapısında toplam borçların payı 2013 yılında yüzde 61.2 iken 2016 yılında yüzde 60.5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde özkaynakların payı ise yüzde 38.8’den yüzde 39.5’e yükseldi.

Son yıllarda özkaynaklar aleyhine bir eğilim söz konusu olsa da İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun kaynak yapısında son dört yıldır borç/özkaynak dağılımının hemen hemen aynı kaldığı ve dengenin yaklaşık olarak yüzde 60/40 civarında korunduğu görülüyor.

İkinci 500’ün borcu 36 milyar

Araştırma sonuçları, İSO İkinci 500’de borç yükünün arttığını ortaya koyuyor. Özellikle mali borçlardaki artışın toplam borçlardaki artışa göre daha hızlı seyretmesi dikkat çekiyor. 2015’te 30.7 milyar TL olan toplam mali borçlar 2016’da yüzde 17.5 artarak, 36.1 milyar TL’ye ulaştı. Böylece mali borçların toplam borçlar içindeki payı 2015 yılında yüzde 57.6 iken, 2016’da yüzde 58.1’e ulaştı.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here