UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YÜKSEK KURULU TOPLANTISI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yapılan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında prim borcu bulunanların bağımlılık teşhis ve tedavi işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ücretsiz olarak karşılanması için çalışma yapılmasına karar verildi.

Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, 2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumunun değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, eylem planı çalışmalarıyla ulaşılması planlanan amaç ve hedeflere erişilmesini sağlamak ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların takibinin yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda eylem planı izleme sistemi kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Türkiye’de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yıllardır eksikliği en çok hissedilen konuların başında bağımlılık tedavisi sonrası sosyal uyum çalışmalarının yetersiz olması geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bu alandaki eksikliği giderebilmek ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi sonrası hastanın normal hayata uyumunu sağlamak amacıyla “Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modeli”nin genişletilerek yeniden tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bağımlılık tedavisi gören bireylere arındırma tedavilerini takiben 3-6 ay süreli rehabilitasyon hizmeti verilmesi, devamında ise Sosyal Uyum Merkezlerinde takiplerinin yapılarak toplam 1 senelik remisyon oranlarının ülke genelinde izleneceği bir yapı oluşturulmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteklerinin alınacağı yeni hizmet modeliyle hastaların tedavi süreci desteklenecek, boş zamanları yapılandırılacak, iletişim ve sosyal becerileri geliştirilecek. Ayrıca bağımlılık tedavisi gören bireylerin sekteye uğramış ise eğitim hayatlarının devam ettirilmesine yönelik faaliyetler ile iş ve meslek edindirme çalışmaları yürütülecek. Bu vatandaşlarımızın kendilerine yeniden bir hayat kurmaları sağlanabilecek ve tekrar uyuşturucuya başlamalarına yönelik tedbirler artırılmış olacak. Bu amaçlarla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyete başlayan dört pilot sosyal uyum merkezinin öncelikle tedavi merkezi bulunan illerden başlanarak ülke geneline yaygınlaştırılmasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından ilk etapta 41 ayaktan ve 3 yatılı rehabilitasyon merkezinin açılmasına karar verildi.”

Bilimsel olarak uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde başarı sağlanmasının, kişinin tedavi olmayı istemesi ve gönüllü olmasıyla doğru orantılı olarak arttığına vurgu yapılan açıklamada, “Bu sebeple tedavideki temel prensip, öncelikle kişinin tedaviyi istemesi üzerine kurgulanmıştır. Ancak uyuşturucu madde etkisiyle sağlıklı karar alma yetisi kaybolan, aile ilişkileri ve sosyal yaşantıları bozulan kişilerin de tedavi sistemi içine alınabilmesi amacıyla çalışma yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla Türk Medeni Kanunu’nun 432. maddesinde kişinin hızlı ve etkin bir şekilde tedavi altına alınabilmesine yönelik düzenleme yapılması, ayrıca bu tedavinin uygulanabileceği nitelikte tedavi merkezi sayısının artırılmasına karar verildi.” bilgileri yer aldı.

– 2. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası ekim ya da kasımda yapılacak

Açıklamada, 5510 sayılı kanun kapsamında prim borcu bulunanların da bağımlılık teşhis ve tedavi işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ücretsiz olarak karşılanması için çalışma yapılmasına toplantıda karar verildiği bildirildi.

Türkiye’deki mevcut durumun tespiti için yine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması” ve “Türkiye’de Okullarda Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması”nın tekrar yapılmasına karar verildiği, açıklamada yer aldı.

Açıklamada, Ayrıca 40 Avrupa ülkesinde uygulanan “Alkol ve Diğer Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Araştırması”nın (ESPAD) da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

2. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası’nın bu yılın Ekim veya Kasım ayında yapılmasının karara bağlandığı belirtilen açıklamada, “Şurada mücadelede gelinen noktayı konunun tüm tarafları ile paylaşarak, kamu kurumları yanında, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, medyanın, ailelerin ve diğer toplum kesimlerinin katkı ve katılımı ile mücadelenin güçlü bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması yönünde karar alındı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:

“13.11.2014 tarihli 2014/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuş olan Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu (UMYK) altında UMYK başkanı onayı ile faaliyet gösteren Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu (UMK), Uyuşturucuyla Mücadele Teknik Kurulu (UMTK) ve Uyuşturucuyla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurulları (UMİKK) ile alt kurulların çalışmalarına ilişkin hazırlanan ‘Uyuşturucu ile Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları’ Yüksek Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaların bilimsel temelle yürütülebilmesi için oluşturulan ‘Arz ile Mücadele Bilim Kurulu’, ‘Talep ile Mücadele Bilim Kurulu’ ve ‘İletişim Bilim Kurulu’nun çalışmalarına ilişkin hazırlanan ‘Uyuşturucu ile Mücadele Bilim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları’ Yüksek Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yüksek Kurulumuz, uyuşturucu ile mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle yürütüleceğini, özellikle gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirleri ile mücadele edilirken, uyuşturucudan mağdur olan insanımızın da tedavilerinin yanında tıbbi ve sosyal uyum süreçlerinin en etkili şekilde yürütüleceği konusundaki kararlılığını vurgulamıştır. “

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here