KAMUDA ÇALIŞAN DOKTORLARA 72 YAŞINA KADAR ÇALIŞMA İMKANI

Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerine, kendi istekleri ve kurumun onayı dahilinde 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.

MADDE BAĞIMLILARININ, SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre madde bağımlılığı tedavisinden yararlanacak kişiler, 18 yaşını doldurmamış olanlarla, tıbben başkasının bakımına muhtaç olanlar, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığından yararlananların kriterleri ile aynı haklara sahip olacak.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here