DEVLET KORUYUCU AİLELERE “EMEKLİLİK” HAKKI TANIYOR

Koruma altındaki çocukların kurum bakımı yerine sıcak bir yuvada, aile  ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi için uygulanan koruyucu ailelik sistemini  yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürüten bakanlık, gönüllülere birçok destek  sağlıyor.

AA muhabirinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen  çalışmalara ilişkin derlediği bilgilere göre, 4 bin 387 koruyucu aile yanında 5  bin 323 çocuğun bakımı gerçekleştiriliyor.

Bakanlık, çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra  koruyucu aileler için emeklilik yolunu açacak çok önemli bir destek sağlıyor. Bu  kapsamda, sözleşmesi süren koruyucu aileler içinde eşine veya bir yakınına bağlı  olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi bulunmayan eşlerin sigorta primleri  bakanlıkça ödeniyor.

Uygulamada, bu durumdaki ebeveyn, bir asgari ücret tutarı üzerinden  Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırarak ödeme belgesini ibraz ederse, primleri aylık ödemelere eklenerek, bakanlığın aileye gönderdiği ödenekten karşılanıyor.

Talepte bulunan aileye maddi destek

Bakanlık, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yerleştirilmelerine ilişkin harcamalarına karşılık, talepte bulanan ailelere çocuk başına aylık net ödeme gerçekleştiriyor.

Bu ödeme, çocukların yaş grupları, eğitim durumları gibi kıstaslar dikkate alınarak, 2017 yılı için aylık 527 liradan bin 154 liraya kadar çıkıyor.

Maddi destek, engelli çocuklar söz konusu olduğunda yüzde 50 kadar artırılıyor.

Ayrıca koruyucu aile hizmeti kapsamında okula devam eden veya  öğrenimini sürdüremeyen çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen  miktarlar üzerinden harçlık ödeniyor.

Okul başlarken üç katı fazla ödeme

Mevzuata göre, her öğretim yılı başında koruyucu aile yanındaki  çocuğun eğitim masrafları için aileye ödenen miktar, bir defaya mahsus üç katı  oranında artırılarak veriliyor.

Nisan ve ekim aylarında ise çocukların yıllık giyim masrafları  karşılığı olarak, bakım ücreti iki katı artırılarak ödeniyor.

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar için giderlerinin  karşılanması amacıyla yapılan aylık bakım ödemeleri, her ayın yedisine kadar  peşin olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca koruyucu aile yanında bakılan çocukların  sağlık harcamaları, kuruluş bakımındaki çocuklarda olduğu gibi, Genel Sağlık  Sigortası hükümlerine göre karşılanıyor.

Servis ve kurs ücretleri de devletten

Bakanlık, çocukların bakımı için sağladığı bu desteklerin yanında  okullarına servisle gitmek zorunda olan çocukların aylık servis ücretlerini,  servis bulunamaması halinde de ulaşım giderlerini üstleniyor. Tam gün öğrenim  gören ve yemeğini evinde yeme olanağı bulunmayan çocuklara da devlet tarafından  verilen harçlıklar iki kat artırılıyor.

Çocukların gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ya da bir  meslek edinmek üzere kamu, özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara  katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumlarını değerlendiren  bakanlık, bu imkandan faydalanamayanların da kurs, etüt, yaz okulu, harç, sınav,  kayıt ücreti gibi tüm gereksinimlerini gideriyor.

Bu yılın kurs destek miktarlarına göre, meslek edindirme için bin 828,  TEOG’a hazırlık için 3 bin 446, üniversiteye hazırlık için de 5 bin 353 lira  ödeme yapılıyor.

Bakanlık maddi yardımların yanı sıra koruyucu ailelere yol gösterici  psikososyal destek hizmetleri sunuyor. Bu kapsamda koruyucu aileler ve  korudukları çocuklara, gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki  uzmanlarca psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here