İŞÇİYE AVANS VERMEK ZORUNDA MIYIM?

İşçinin işverenden avans istemesiyle ilgili olarak, İş Kanununda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Çünkü avans; henüz hak edilmemiş bir ücret olup, işçinin ileride yapacağı çalışmaya karşı işverenden isteyeceği ücrettir.

Bu durumda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda konuya ilişkin düzenlemenin bulunup bulunmadığına baktığımızda ise,Ücretin Ödenmesi – Ödeme Süresi başlıklı 406. maddesini görmekteyiz.Madde hükmünde,
İşçinin zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması halinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak işçiye avans vermek zorundadır” tanımlaması yapılmıştır.

Burada işverenin avans verme zorunluluğu üç şarta bağlanmıştır:

İşçinin zorunlu ihtiyacı olacaktır (örneğin işçiye borcu nedeniyle ödeme emri gelmişse). Zorunlu ihtiyacı işçinin belgelemesi istenebilir.
İşveren ödeyebilecek durumda olacaktır (işçinin ücretini dahi ödemekte zorlanan bir işverenin avans vermekle yükümlü tutulması hakkaniyete uygun olmaz).
İstenen avans işçinin hizmetiyle orantılı olacaktır (işçinin maaşından daha yüksek veya hak edişinden daha fazla bir avans olmayacaktır).

Kısacası, İş Kanunumuzda işverenin avans verme zorunluluğu tanımlanmamış olmasına rağmen, Borçlar Kanunumuzda yukarıda yazdığımız bazı şartlarla avans verme zorunluluğu getirildiğini söyleyebiliriz.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here