KAÇ UYARI İŞ AKDİNİN FESHİNE NEDEN OLUR?

Öncelikle şunu belirtelim. Yapılan yönetmeliklerde hangi hallerin uyarı cezasını gerektireceği vs. belirtilebilir. Ancak, İş Kanunu hükümleri uyarınca(109. md), bildirimlerin ilgiliye yazılı ve imza karşılığı yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle uyarı ve ihtarların yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ancak İşveren hiçbir zaman keyfi bir şekilde uyarı ve ihtar cezası veremez. Peki söz konusu uyarı ve ihtarlar iş akdimin feshine neden olurmu?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/15713 sayılı kararında işçinin uyarılmasına rağmen benzer davranışlara devam etmesi halinde iş akdinin geçerli veya haklı nedenlerle feshedilebileceğine hükmetmiştir. Söz Konusu kararda, ‘…Davacının iş yerinde iş kurallarına aykırı davrandığı ve bir kısım verilen görevleri yerine getirmediği, hakkında tutanak tutulduğu, uyarıldığı anlaşılmaktadır.Davacının bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin davalı işveren açısından sürdürülmesi olanağının kalmadığı, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler bulunduğu sabittir.’ şeklinde ifade edilmiştir.

Mahkeme kararında belirtildiği gibi uyarı ve ihtar, işveren açısından iş sözleşmesinin sürdürülebilirliğini olanaksız hale getirmesi halinde ve bu durum sabit olarak anlaşıldığında uyarı/ihtarlar sözleşmenin haklı feshine neden olabilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here