ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA VE KIDEM TAZMİNATI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İşçinin muvazzaf askerlik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için feshin gerçekten askerlik nedenine dayanması gerekir. Ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışan işçinin muvazzaf askerlik sebebiyle ayrıldığı düşünülemez. İşçinin muvazzaf askerlik celp döneminden makul bir süre önce ayrılması da mümkün görülmelidir. İşçinin muvazzaf askerlik sebebiyle iş sözleşmesini feshinde ihbar öneli tanınmasına da gerek yoktur. İşçinin işten ayrıldıktan sonra askere gitmeden başka bir yerde çalışması halinde feshin askerlik nedeniyle yapıldığı kabul edilemez.

İşçinin, bu sebeple kıdem tazminatına hak kazanması için askerlik görevini yapmak için ayrılması ve makul süre içerisinde askerliğini yapmak için birliğine teslim olması gerekir. Bu durum, askerlik şubelerinden sorulmak suretiyle araştırılmalıdır. Askerlik süresi sonrası işçinin aynı işyerinde işe başlaması halinde, ilk dönem tasfiye edilmemişse iki dönem çalışma süresi birleştirilir. Son dönem çalışması haksız olarak işçi tarafından feshedilse bile askerlik için ayrılma ile kıdem tazminatına hak kazanılacağından ilk dönem açısından kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.

1 YORUM

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here