SGK, KURUMUN GELİŞİMİ İÇİN FİKİR SUNAN PERSONELİNİ ÖDÜLLENDİRECEK

SGK Bireysel Öneri Sistemi Usul ve Esasları’nı kurum personeline duyuruldu. Buna göre, kurumun gelişimine katkı sağlayacak fikir sunan personel ödüllendirilecek.

İLK ÜÇE GİRECEK FİKİR SAHİPLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

Evvela, kurum personelinin bilgi, beceri ve deneyimlerinden yola çıkarak kurumu gelişimine katkı sağlayacak tekliflerinin alınması ve şekilde değerlendirilmesine yönelik esaslar belirlendi. SGK’nın faaliyet alanları ile ilgili konularda kurum personelinin, hizmetlerin verimliliğini arttırıcı ve iyileştirici mahiyetteki fikirlerinin hayata geçirileceği belirtildi. Dereceye giren ilk üç fikrin sahipleri kurum başkanının onaylaması durumunda takdir edilecek hediyelerle ödüllendirilecek.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here