YARIM ÇALIŞMA ÜCRETSİZ İZNİ YILLIK İZİN HAK EDİŞİNİ ETKİLER Mİ?

Yarım çalışma ücretsiz izni çok yakın zamanda hayatımıza girmiş, doğum yapan işçinin haftalık çalışma süresinin yarısını ücretsiz izin olarak kullanabildiği bir izindir. İşveren bu hakkını kullanan işçinin ücretini yarım ödeyecektir. İşçi ise yarım kalan ücretini İŞKUR’dan “Yarım Çalışma Ödeneği” olarak alacaktır.

“… doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla;

kadın işçi ile
3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere
istekleri hâlinde

doğumda 60 gün,
doğumda 120 gün,
sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle
haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.“ 4857/74.md.

Bu süreler kıdem süresi hesabında çalışılmış gibi sayılır. Bu nedenle yıllık izin hesabı yaparken bu haktan faydalanarak haftalık çalışma süresinin yarısını ücretsiz izin olarak kullanmış ve ödeneğini İŞKUR’dan almış işçinin kıdem süresinde bir eksilme olmayacaktır. Yıllık izin hak edişini de değiştirmeyecektir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here