31 GÜN ÇEKEN AYLARDA İŞÇİNİN MAAŞI KAÇ GÜN ÜZERİNDEN ÖDENİR?

İşçinin maaşı aylık olarak belirlenmiş ise yada maktu ise, bu durumda 31 çeken aylara bir yevmiye fazla istenilemeyeceğine dair Yargıtayın çeşitli kararları bulunmaktadır.

Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2010/28971 Esas ve 2012/40910 Karar sayılı kararında bu konu tartışılmış ve Yüksek Mahkeme,15.10.2001 tarihli, 2001/14817 Esas ve 2001/16050 Karar sayılı içtihadını da aynen tekrar ederek verdiği kararında özetle;

‘…davalı işyerinde ücretlerin aylık ödendiği ve aylık miktarların maktu olduğu açıktır. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve bazı aylar da daha az günden oluşabilir. Bu bakımdan 31 gün çeken aylar için bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamaz.’ şeklinde açıkça ifade etmiştir.

Ancak, eğer ki, işçinin ücreti maktu veya aylık olarak belirlenmiyor da günlük olarak belirleniyorsa bu durumda;

Öncelikle sözleşme hükümlerine bakıp, maktu, aylık yada günlük şeklinde bir ayrım yapılıp yapılmadığına bakılacak; tereddüt oluşuyorsa, uygulamaya bakılmalı veİşçinin işe gelmediği günler için yevmiyesi kesiliyor mu? Örneğin hafta içi işe mazeretsiz gelmeyen bir işçinin hafta tatil ücreti de dahil olmak üzere iki günlük ücreti kesiliyor mu? gibi hususlara bakıp işçinin ücreti günlük mü aylık mı aldığı öncelikle belirlenmelidir.Eğer günlük alıyorsa, bu durumda işçiye 31 gün çeken aylarda otuz bir yevmiye, 30 gün çeken aylarda otuz yevmiye, 28 gün çeken aylarda yirmi sekiz yevmiye ya da 29 gün çeken aylarda da yirmi dokuz yevmiye ödenmesi gerekecektir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here