DAVA SÜRERKEN ALACAK ARTIRILIRMI?

Açılan alacak davası ne olursa olsun kanun, ıslaha başvuran tarafa 1 haftalık kesin süre verir. Bu süre kaçırılırsa hak kaybı oluşacağından ıslah yapılırken, kesin süreye çok dikkat edilmesi gerekir. Konuyla ilgili olarak, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 06/07/2017 tarihli,2015/16593 Esas ve 2017/16240 Karar sayılı kararında özetle;

Motosikletli kurye olarak çalışan işçi, çalıştığı fazla saatlerin ücretlerinin ödenmediğini, hafta sonu, resmi bayram tatili ve yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini,iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin işveren aleyhine açtığı davayı kısmi dava olarak açmıştır. Daha sonra davacı açtığı alacak miktarını artırmak yani ıslah etmek istemiştir. Islah için verilen 1 haftalık kesin süre geçtikten sonra dava, davacı tarafından ıslah edilmiştir.Yerel mahkemece verilen kararda ise ıslah kabulüyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yapılan Temyiz sonrası Yargıtay,

‘…. 6100 Sayılı HMK’nun 181. maddesinde, “(1) Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu yasa maddesine göre ıslahın 1 haftalık sürede yapılması gerekmekte olup yasa maddesindeki 1 haftalık süre kanundan kaynaklanan kesin süredir….bu itibarla süresinde yapılmayan ıslaha yerel mahkemece değer verilmesi hatalı olmuştur.kararın bozulmasına..’ şeklinde karar verilmiştir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here