BAKALIM TORBADAN NE ÇIKACAK?

Küreselleşen dünya ekonomileri arasında olağandışı verimle gelişimine devam eden ülkemiz iç ekonomisinde de istenilen düzeylere çıkmayı yakalamak üzere.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tahsilatları önceki dönemlere oranla %60 daha da artmış durumda. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını ödeyen kişilerin sırrı elbette vergi ve diğer ödemelerde yapılan indirimlerden ziyade sadece Torba’nın etkilerindendir. Elbette ki mecazi anlamda bu ülke Torba’yı sevdi, torbacısına da sahip çıktı.

2008 Yılından Bu Yana Düzenli Torba Çıkmaktadır!

Kamu kurumlarının ödeme tahsilatlarının tavan yaptığı Torba Kanunlar yaklaşık olarak 2008 yılından itibaren düzenli aralıklarla çıkmaktadır.

Bağ-Kur’luların borçlanmaları, vergi afları, tescil faizi ve gecikme zamlarının silinmeleri geçtiğimiz Torba Kanunların ana teması olmuştur.

Genellikle gözden kaçan uygulamalar ve borçların tahsil edilmesine yönelik çıkarılan Torba Kanun tasarısı 2 veya 3 yılda bir kesin olmamak kaydıyla çıkarılırken şimdilerde ise yılda neredeyse 2 kez Torba Kanun düzenlemesi yapılmaktadır.

Sıradaki Torba Şehit ve Gazi Yakınlarımıza Gelsin!

Mecliste görüşülmekte olan ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan yeni Torba Kanunumuzda ilkokul mezunu gazilerimizin hizmetli statüsünden memur statüsüne geçirilmelerinin ve terörle mücadele kapsamında istihdam hak sahipliğinde 45 yaş sınırının kaldırılması öncelikli olarak tasarıda kabul edilmiştir.

Vergide Etkinliği Artırmak ve Gönüllülük Esası Oluşturmak

Vergi işlemlerinde etkinliği ve hizmetlere ulaşabilirliği arttırmak adına elektronik ortamda hizmetlerin iyileştirilmesi ve etkin sunulması sağlanacaktır.

Vergi tahsilatlarının düzenli olarak yapılması ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi adına gönüllülük esası kapsamında programlar oluşturulması sağlanacaktır.

Vergi iadesi olan kişi yada kurumların öncelikle SGK’ya borcunun olup olmadığına bakılacak, kişinin yada kurumun borcu yoksa iade işlemi gerçekleşecektir. SGK’ya borcu olan kişilerin iadeleri SGK borçlarına mahsup edilecektir.

Telekomünikasyon Şirketleri Yeni Torbadan Karlı Çıkacak!

Telekomünikasyon şirketlerinin 5 milyar lirayı bulduğu belirtilen borçlarının faizlerinin silinmesini ve güncellenen anaparanın yeniden yapılandırılmasını öngören torba yasa tasarısı maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kültür Bakanlığı’nın özel hesap uygulamasına son veren madde tasarıdan çıkarıldı.

Buna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu’nda değişiklik yapılarak Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve BTK’nın masraflarına katkı payından kaynaklı olarak telekomünikasyon şirketlerinin devlete olan borçlarına yeniden yapılandırma olanağı sağlanacak.

Gelir Vergisi Artışı Torbadan Çıkarıldı, MTV Sil Baştan Revize Edildi!

Hükümet kamuoyu tepkilerinin ardından ücretliler için gelir vergisinin üçüncü diliminde vergi oranını yüzde 27’den yüzde 30’a çıkaran maddeyi metinden çıkarırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki artışları da tasarının ilk haline göre mevcut araçlar için düşürdü.

Bu gelir azaltıcı adımları telafi etmek adına ise kurumlar vergisindeki artış sektörel bazda genişletildi. Komisyon’daki görüşmeler sırasında yapılan bir değişikle ilk etapta sadece finansal kuruluşlarda ancak kalıcı olarak yükseltilmesi öngörülen kurumlar vergisi, tüm kurumlar için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarıldı. Ancak artış 2018-2020 dönemi ile sınırlandı. Bakanlar Kurulu’na bu artışı düşürme yetkisi de verildi.

Her bir taşı toprağı altın değerinde olan ülkemizin kanunu bile Torbadan…

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here