İŞÇİ-İŞVEREN ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyon, bakanlıktaki pazarlıkların ardından Türk-İş ve TİSK’in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak. Komisyon, son toplantısını Aralık ayı bitmeden bakanlıkta gerçekleştirerek 2018’de geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek. 1.404 liralık net asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması isteyecek, sosyal desteklerin de genişletilmesini talep edecek.

İstihdama katkı verdi

İşverenleri temsil eden TİSK de devletin işverenlere işçi başına verdiği aylık
100 liralık asgari ücret desteğinin 2018’de devam ettirilmesini isteyecek. Asgari ücrete son
2 yılda yapılan yaklaşık yüzde 48’lik zammın ardından devlet desteği ile sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı sağlayan işverenler, istihdam teşviklerinin devam etmesini talep ediyor.
Verilen 100 liralık bu destek, özellikle asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi adına olumlu sonuç doğurmuştu.

Nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

1.404 TL’nin İşverene malİyeti 2.088 TL

Asgari ücret bekar 1 işçi için brüt 1.777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 1.404 lira olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti 1 işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun 1.777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here