SARIEROĞLU: ”2018’DE TEMEL ÖNCELİĞİMİZ İŞSİZLİKLE MÜCADELE”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, son 15 yılda engelli memur istihdamında yaklaşık 9 kat artış sağladıklarını ve engelli memur sayısının 52 bini aştığını belirterek, 2018’in ilk ve son çeyreğinde 2 bin 500’er engelliyi daha kamuya yerleştireceklerini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonununda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin sunumunu yapan Sarıeroğlu, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığın artırılması amacıyla çok kapsamlı çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

İl ve sektör bazlı risk odaklı veriler ile mevzuat çerçevesinde inceleme, değerlendirme, araştırma yetkisini kullanarak iş yeri ziyaretleri yapacaklarını anlatan Bakan Sarıeroğlu, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun ve güvenli olmasının önemine işaret etti.

Sarıeroğlu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleriyle çalışanların kullandığı kişisel koruyucu donanımların mevzuat ve standartlara uygunluğunun sağlandığını, güvensiz ürünlerin kullanımına engel olunarak olası iş kazalarının önüne geçildiğini kaydetti.

Denetimlerde rastlanan ve uygunsuzluk, güvensizlik şüphesi bulunan ürünlerin testlerini yaptıklarını da anlatan Sarıeroğlu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda, 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alınması durumunda çalışan başına prim desteği sağladıklarını anımsatan Sarıeroğlu, “3 sene boyunca sürekli iş göremezlik veya ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanmayan 10 dan fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına işsizlik sigorta prim oranının yüzde 2’den yüzde 1’e düşürülmesi uygulamasını 2018 yılında başlatacağız.” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasında nitelikli insan kaynağının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, bu bilinçle yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sarıeroğlu, 2017 yılı Ekim ayı sonu itibariyle, toplam 109 bin iş güvenliği uzmanı, 33 bin işyeri hekiminin hizmet sunmak üzere belgelendirildiğini, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilen eğitim kurumu sayısının 111’e, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam ölçümü yapmakla yetkilendirilen iş hijyeni laboratuvar sayısının 137’ye, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) sayısının 2 bin 441’e ulaştığını kaydetti.

“21 ülke ile iş birliği anlaşması imzalanmıştır”

Yurt dışındaki vatandaşların her zaman yanında yer aldıklarını, bulundukları ülkelerde haklarının korunması yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

“Yurt dışında yaklaşık 6 milyon insanımız yaşamakta. Bakanlığımın, 29 ülkede 57 birimi ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek konusunda yoğun çalışmaları bulunmakta. Ayrıca Bakanlığım ile yabancı ülke muhatap bakanlıkları arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek amacıyla 21 ülke ile İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.”

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın ana bileşenlerinden biri olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı”nın sürdürüldüğünü anlatan Bakan Sarıeroğlu, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan 2. dönemindeki programlarda kullanılmak üzere 511,7 milyon Avro fon tahsis edildiğini bildirdi.

“Nitelikli personel istihdamına önem verdik”

2018 yılında da kamuda başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamını karşılayacaklarını belirten Sarıeroğlu, iktidarları döneminde nitelikli personel istihdamına önem verdiklerini vurguladı.

Bu bakış açısıyla öğretmen sayısında yüzde 75, hemşire sayısında yüzde 257, doktor sayısında yüzde 92, din görevlisi sayısında yüzde 50, kariyer meslek mensubu sayısında yüzde 351 oranında artış sağladıklarını ifade etti.

Kamuya istihdamda engelleri kaldırdıklarına işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

“Sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli memur kadrolarına yapılacak atamaları, genel atama sınırlamasından istisna tuttuk. Son 15 yılda engelli memur istihdamında yaklaşık 9 kat artış sağladık. 24 Ağustos 2017’de 2 bin 363 kadroya engelli vatandaşlarımızın yerleştirme işlemini gerçekleştirdik. Bu yerleştirme sonrasında engelli memur sayımız 52 bini aşmış durumda. Kamu kurumlarımızın kontenjan açığı, eğitim düzeylerine göre engelli memur talepleri doğrultusunda 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 500, son çeyreğinde de 2 bin 500 olmak üzere toplam 5 bin engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarımıza yerleştireceğiz. 2018 yılı ilk çeyrekteki yerleştirme işlemimizi Mart ayında yapacağız. Bu konuda yapacağımız bir diğer düzenleme de EKPSS sonuçlarının geçerliliğinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasıdır.”

“Terör mağdurları ve yakınlarının istihdam imkanını genişlettik”

Jülide Sarıeroğlu, terör mağdurları ve yakınlarının kamuda istihdam imkanlarını genişlettiklerini, görev mağdurlarının yakınlarına kamuda istihdam hakkı sağladıklarını belirterek, iktidarları döneminde 31 bin 454 atama yapıldığını, bu sayının 21 bin 267’sinin Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla son 4 yılda gerçekleştirildiğini anlattı.

Sarıeroğlu, kurum içi yer değişikliklerinde şehit eşlerinin istedikleri yerlere atanmalarını sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

Sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin istihdamını sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Sarıeroğlu, “Bugüne kadar 23 bin 745 kişinin atamasını gerçekleştirdik. 10 bin 204 kişinin ataması son 4 yılda Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yapıldı. İçinde bulunduğumuz Kasım ayında hak sahiplerinin atanması amacıyla 3 bin 251 kadro için ilana çıkılmış, tercih işlemleri tamamlananların yerleştirmelerini bu ay içerisinde sonuçlandıracağız.” diye konuştu.

Sarıeroğlu, 2017 yılı Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur aylığının 2 bin 721 liraya, ortalama memur aylığının 3 bin 277 liraya çıktığını kaydetti.

“2018’de temel önceliğimiz işsizlikle mücadele”

2018 yılında temel önceliklerinin işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması olduğunu bildiren Bakan Sarıeroğlu, yeni nesil teşviklerle işverenlerin ve iş arayanların daima yanında olacaklarını ifade etti.

İlave istihdam için yeni nesil teşvik uygulamaları çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sarıeroğlu, 2017’de başlattıkları Milli İstihdam Seferberliğini 2018’de de sürdüreceklerini belirtti.

Öğrencilerin ve 6 aydan uzun süreli işsizlerin işbaşı eğitim programından daha fazla yararlanması ve mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dahil olmalarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçireceklerini anlatan Sarıeroğlu, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin istihdama katılmama nedenlerini ve çözüm önerilerini içeren analiz raporunu hazırladıklarını açıkladı.

Bu kapsamdaki gençlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İŞKUR’a yönlendirilmesini sağlayacak takip sistemini oluşturduklarını, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik politikaları geliştirmeye destek olacak bilgi yönetim sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmaların son aşamada bulunduğunu kaydeden Sarıeroğlu, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin yeni uygulama rehberleri hazırlayacaklarını aktardı.

Sarıeroğlu, bu kapsamda öncelikle çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına ilişkin çalışma rehberi, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği uygulama rehberi, kule vinçlerin güvenli kullanımına dair uygulama rehberinin hazırlanacağını ifade etti.

Çocuk işçiliğiyle mücadele

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nın etkin uygulanması ve çocuk işçiliği konusunda toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla 2018 yılında kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

“Özellikle en kötü çocuk işçiliği biçimlerinden sokakta, sanayide ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik eylem planlarımız tamamlandı. İlgili paydaşlarla ortak şekilde hem toplumsal duyarlılığın artırılması hem farkındalığın oluşturulması için çok güçlü bir çalışma içinde olacağız.”

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Sarıeroğlu, “Mevsimlik tarım işçilerine ilişkin verilerin sağlıklı olarak elde edilmesi amacıyla Mevsimlik Tarım İşçiliği Bilgi Sistemi (e-METİP) kuruyoruz. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak tarım işçilerimizin takibini sağlayacağız.” dedi.

Bakanlığın bütçesi

Bakanlığın 2018 yılı toplam bütçesinin 59 milyar 738 milyon 565 bin lira olduğunu, bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatı toplam harcamaları için 353 milyon 245 bin lira ödenek talep edildiğini kaydeden Sarıeroğlu, Bakanlık bütçesinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına SGK finansman açığı, işveren prim indirimi, sandıklara ilişkin teşvik ödemeleri ve işverene asgari ücret desteği için toplam 54 milyar 442 milyon 431 bin lira, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne cari transferler, sermaye transferi ve İşsizlik Sigortası Fonu Hazine Prim Katkısı için toplam 4 milyar 924 milyon 834 bin lira, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’ne cari transfer ve sermaye transferi için toplam 17 milyon 935 bin lira kaynak ayrılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here