KADINDAN KADINA GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması ve güçlendirilmesi için somut adımlar atmaya devam ediyor. TİKAD üyeleri tarafından kurulacak ‘TİKAD Yatırım A.Ş’ kadınlar tarafından hayata geçirilen girişimlerin desteklenmesi için sadece finansal katkı vermekle kalmayacak, aynı zamanda mentorluk, stratejik planlama, networking ve profesyonel gelişim açısından da onlarla el ele verecek.
Kapsamlı destek verecek

TİKAD, kapsayıcı nitelikte bir Kadın Yatırımcı Fonu’nu hayata geçirmeden önce Türkiye’deki kadın girişimci ekosisteminin temel zaaflarını ve eksikliklerini tespit etmek için bir araştırma yaptırdı. Araştırma sonuçları kadın girişimcilerin sadece sosyal ve kültürel sebeplerle değil, somut finansal ve profesyonel teknik eksiklikler nedeniyle de büyümekte ve performans artırmakta zorlandıklarını gösteriyor. Bu nedenle TİKAD üyeleri tarafından oluşturulacak bu yeni şirketin, gelişmekte olan kadın girişimlerine kapsamlı bir destek vermesi hedefleniyor.
Kadınlara destek vermek için kadınlar tarafından kurulan böyle bir yatırım destek şirketi bir ilk olma özelliği taşıyor. Şirket, işletmesini kurmuş, belli bir aşamaya getirmiş ve büyüme konusunda tıkanmış girişimci kadınlar için bir kaldıraç etkisi yaratmayı ve kadınların Türkiye üretim ekonomisi içindeki hacimlerinin büyütülmesini hedefliyor. TİKAD’ın yaptırdığı araştırmada kaldıraç finansmanına ihtiyaç duyan kadın girişimci oranının yaklaşık yüzde 35 olduğu tespit edildi. Aynı araştırmaya göre kadınlar büyük emeklerle kurdukları bu işletmelerini büyütebilmek adına finansman bulma konusunda erkeklerden çok daha çekingen davranıyorlar. Para konusunda konuşmak kadın girişimcilerin en fazla sorun yaşadığı alan.

250 milyar $ hedefte

‘Kadından kadına’ ağını hayat geçirerek psikolojik engellerin ve sosyo-kültürel davranış kalıplarının dışında bir ekosistem yaratma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, “TİKAD üyeleri, ülkemizin yarı nüfusunu oluşturan kadınların, ekonomik refahtan hak ettikleri payı almaları ve ülke ekonomisinin yeni dinamosu haline gelebilmeleri için bu tür girişimlerin öncüsü ve teşvik edicisi rolünü üstleniyor. Hedef; 2023 yılına gelindiğinde kadınların Türkiye ekonomisine katkısının 250 milyar dolar seviyesine ulaşması. TİKAD Yatırım A.Ş. iş kadınlarının rekabet yerine iş birliğine özendirildiği bu yeni proje ile alanında bir ilk niteliği taşıyacak ve kadın girişimci eko sistemine yeni bir soluk getirecek” diye konuştu.

Kadın girişimcinin 2 büyük sorunu

1-Finansal yönetim

2- Ortak bulmak

TİKAD’ın hazırlattığı araştırmaya göre, tüm kadın girişimcilerin en çok öne çıkan iki önemli ortak noktası olduğu tespit edildi. Bunlar şöyle sıralandı:
4 Kadın girişimcilerin özgüvenlerini etkileyen ve güçlendirilmesi gereken en temel işletme zorluğu, finansal okur-yazarlık ve finansal yönetim becerileridir. İşletmenin büyüme hedefleri arttıkça bu sorunun derinleştiği görülüyor. Sosyoekonomik ve genel eğitim seviyesinden bağımsız olarak kadın girişimcilerin destek talepleri arasında bu konu ön sırada yer alıyor.
4 Kadın girişimcilerin liderlik potansiyellerini etkileyen ve yüzleşilmesi gereken en temel kültürel sorun, ortak bulma ve çekirdek ekip kurma zorluğu. Kadın girişimciler çoğu zaman abi, erkek kardeş, eş, baba, oğul gibi aileden ortaklarla işe giriyor. Aileden birden fazla ortağın olduğu işletmelerde, sosyoekonomik ve genel eğitim seviyesi arttıkça, aile fertleri arasındaki görev dağılımı netleşip somutlaşabiliyor ancak kurumsallaşma sürecinde ve yatırımcı nezdinde bu geleneksel yapı daima hassas bir konu olarak kalıyor.

Çekimser davranıp para konuşmuyorlar

AraştırmaDa kadın girişimcilerin aşması gereken 8 sorun belirlendi:

1-Kadın girişimciler basmakalıplaşmaya maruz kalıyor. Örneğin bir kadının sanayide iş yaptırması bir erkeğe kıyasla daha zor olabiliyor.
2- Kadın girişimciler, para konularının tartışılmasının ayıp olarak algılanması sebebiyle finansal okur-yazarlık ve finansal yönetim konularında çekimser kalıyor.
3- Daha geleneksel sektörlerde iş yapan ancak büyüme potansiyeli vaat eden kadın girişimcilerinin dijitalleşme oranı düşük.
4- Yenilikçi dallarda yer alan kadın girişimcilerin teknik becerileri ve rekabet güçleri yüksek. Fakat hem eğitim hem iş dünyasında bu alanlara katılım sayıları nispeten düşük.
5- Kadın girişimci adaylarının cesareti daha az.
6- Kadın girişimcilerin azmi sorgulanıyor. İşler büyüdükçe aile-iş dengesi kurmakta zorlanıyorlar. Yabancılar ile gece-gündüz çalışılması gereken durumlarda geleneksel kadın rolleri ve toplumdaki konumları tartışma konusu olabiliyor.
7- Girişimcilerin vizyonu dar, yenilikçi yaklaşımları sığ ve uygulama becerileri yetersiz kalıyor.
8- Finansman dünyasında başvuruları değerlendiren ve yatırımları takip eden ekipler arasındaki kadın sayısı düşük kalıyor.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here