TÖVBE ESTAĞFURULLAH, BUNU DA GÖRDÜK!

Konu çalışma hayatı olunca enteresan Yargıtay kararı ile karşılaşmak şaşırtıcı değil.

Ama böylesine eminim ki sizler de hayret edeceksiniz. Bir erkeğin eşinin işvereni ile aldatmasından dolayı işvereni haklı bulan karardan tutun da, iş kazasında kaza geçiren işçinin haksız olduğunu savunan karara kadar onlarca karar arasından en ilginç olanlarından biri sanırım.

İşverenine büyü yaptıran kişiyi mahkeme haklı nedenlerle çıkarabilirsin dedi! Evet yanlış duymadınız, Yargıtay 9.Hukuk dairesinde görülen bu dava da işçi işverenine büyü yaptırmış.

Büyünün Adı ‘Domuz Büyüsü!

Dava kadar davanın çözümlenmesinde istenilen bilgi ve belgeler de içtihat metnini okudukça enteresanlaşmaya başlıyor.

Öncelikle mahkeme işverene büyüyü ispat etmesini söylüyor! İşveren de resimlerle ve gerekli belgelerle bir güzel mahkemeye sunuyor. Sunulan resimlerde işverenin odasına düzenli olarak bir takım sıvılar sürüldüğü, belli yerlerde kanlarla bir şeyler çizildiği görülüyor.

Kararda ayrıca ikinci bir şahsın da kararına başvurularak olayın aydınlatılması sadece elektronik cihazlarla sunulan bilgilere dayandırılmıyor.

İşte Bahse Konu Emsal Nitelikli Yargıtay Kararı

Büyü konusunda Yargıtay’ın vermiş olduğu bir karar “Mahkemece diğer işçinin savunması ve bu savunmasının irade fesadına uğrayıp uğramadığı üzerinde durulmamış, davalının bildirdiği tanıklar dinlenmemiş, CD çözümleri yapılmamış, fotoğraf değerlendirilmemiştir. Tanık anlatımları, CD çözümleri ve diğer belgelerle davalı işvereni temsil eden belediye başkanı kapısına bir takım sıvı şeyler sürülmesi, kapısı önüne sıvı dökülmesinin sabit olması halinde olayın basına da domuz büyüsü olarak yansıması karşısında, bu tür davranışların işveren ve temsilcisinin haysiyetini kırcı, itibarını zedeleyici ve sonuç olarak sataşma niteliğinde olacağı kaçınılmazdır.

Ayrıca irade fesadı bulunmaması halinde davacının diğer işçiyi tehdit etmesi de sataşma niteliğinde bir davranış olacaktır. Bu durumda davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı, iş ilişkisinin işveren açısından önemli ölçüde devamının beklenmez bir hal alacağı kuşkusuzdur. Bu olguların tespiti halinde feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmeli ve istem reddedilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiştir.” Şeklinde.

Tehdidi gördüm, darp kavga mukavemet gördüm, taciz gördüm mobbing gördüm…

Büyüyle işvereni yola getirmeye çalışanı da gördüm…

Artık ölsem de gözüm açık gitmez gari…

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here