SAĞLIK BİLİŞİMİ YÖNETİMİ DERNEĞİNDEN KAMUOYUNA DUYURU

Bilindiği üzere 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda çalışan geçici personellere sözleşmeli personel olarak kadroya geçme imkânı verilmiştir. Ayrıca sağlık bilişimi sektörü temsilcileri olarak geliştirdiğimiz Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ilgili kararnamenin kapsamı dışında tutulmuştur.

Son günlerde kamuoyunda, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Hizmetlerinin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında bırakılması için sektör temsilcilerimizin yoğun bir çabası olduğuna ilişkin gerçek dışı iddialar yer almaktadır.

Sağlık bilişimi sektörünün temsilcileri olarak, gerçek dışı bu iddialar karşısında bu açıklamayı yapma gereksinimi hissediyoruz.

Öncelikle bilinmelidir ki; sağlık bilişim sektörünün temsilcileri olarak bizler her zaman hem hizmet verdiğimiz sağlık kuruluşlarına hem de bu çerçevede bizimle birlikte çalışan bilgi işlem personellerine sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirmekteyiz.

Yıllardır bizimle birlikte çalışan bilgi işlem personellerinin de özveriyle çalıştıklarının en yakın şahitleriyiz.

Sağlık bilişimi sektörünün temsilcileri olarak bilgi işlem personellerinin sözleşmeli personel kadrolarına atanmalarını da en fazla arzulayan kesim bizleriz. Bunun iki temel nedeni vardır.

– Elbette bilgi işlem personellerinin daha iyi koşullara sahip olmalarını can-ı gönülden istiyoruz. Çünkü yıllardır onların tüm özverili çalışmalarının en yakın tanıkları bizleriz.

– Ayrıca Sağlık bilişimi sektörünün her bir temsilcisi gerek 4857 sayılı iş kanunu gerekse de bu kanunun yanlış uygulanmasından kaynaklanan nedenlerle birçok defalar mağduriyet yaşamıştır.

Bu nedenlerle bilgi işlem personellerinin sözleşmeli personel kadrolarına geçişini sektörümüz temsilcilerinin engellediği iddiası tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Derneğimizin görüşü, bilgi işlem personellerinin kurumun kendi idaresi altında olması gerektiğidir.

Kurumların, bilgi sistemleri işletme ve idaresi ile ilgili kültür birikimi oluşturabilmesi açısından kendi personellerine sahip olması son derece önemlidir. Derneğimiz, mevcut personellerin kurum bünyesine alınması gerektiği ile ilgili düşüncelerini her platformda gündeme getirmektedir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here