BİR TORBA DA YATIRIMA VE YATIRIMCIYA GELİYOR

Genel olarak Torba Kanunlar kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç ve faizlerini silmeye yönelik düzenlenir. Ancak hükümet bu defa borçlu için değil yatırımcı için devreye giriyor.
Darbe teşebbüsü ve sonrasında karşılaşılan olumsuz terör faaliyetleri şüphesiz ki ülkemizde güvensiz bir yatırım ortamı oluşturdu. Yerli ve yabancı yatırımcılara güçlü ülke ekonomisini göstermek adına Hükümetten bir önemli bir hamle geliyor.
İşte Yatırımcının Torbası;

– Miktar ve değeri 100.000,00 TL ve üzeri olan ticari davaların basit usulde yargılamasının yapılması ve süratle karara bağlanması sağlanacak.

– Borçlu ve kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen kredi veya borç sözleşmelerinin tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeksizin ve tapu müdürlüklerine bizzat talepte bulunmaksızın tescillerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

– A.Ş. ve LTD. şirketlerinin fiziki ortamda tutacakları defterlerin açılışta ticaret sicil müdürlüklerince onaylanması zorunluluğu getirilecek.

– Kat mülkiyeti için hazırlanan onaylı mimari projenin Tapu Kadastro Müdürlüğüne elden verilmesinin yanında elektronik ortamda da gönderilmesi sağlanacaktır. Kişiler müdürlüklere gelmeden kat mülkiyeti projelerini elektronik ortamda yapabilecek.

– Kırsal alanlarda yaşayan kişilere iletişim ağının sağlanması amacıyla mera alanlarına baz istasyonları kurulacak. Bununla ilgili mera kanununda gerekli düzenlemeler ayrıca yapılacak.

– Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması adına yapı ruhsatlarının hızlıca çıkarılması için yapı denetim yetkililerince imza onayı şartı kaldırılacak.

– Belediye hizmetlerinin kolaylaştırılması adına e-Belediye altyapısının oluşturulması ve Belediyecilik hizmetlerinin de elektronik ortamdan verilmesi sağlanacak.

– Şirket kuruluş aşamasında şirketlerin Ticaret Sicil memurlarına verecekleri dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumuna o şirketin tescilinin yapılması için ayrıca yazı yazılacak. Böylelikle şirket yetkilileri Ticaret Sicil müdürlüklerine ayrı, SGK’ya ayrı zaman harcamayacak.

– KOBİ’lerin kredi kuruluşlarınca finansman sağlamak amacıyla sadece 6750 sayılı kanunda belirtilen taşınırların değil her türlü mallarının rehin edilebilmesinin önü açılacak.

– Yargılama sürecini uzatan tebligat sistemi değiştirilerek yargı sisteminde de elektronik tebligat sistemine geçilmesi ve hızlı yargı sistemi oluşturulacak. Hali hazırda bekleyen 40 bin tebligat en kısa sürede sonuçlandırılacak.

İSTİHDAMA DESTEK DEVAM EDİYOR

– 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sigorta prim desteği sağlanacak.

– İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerin ilave istihdam sağlamaları şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta primi ve asgari ücret üzerinden ücret desteği verilecek.

– İşverenlere 2 yıldır sağlanan asgari ücret desteğine 2018 yılında da devam edilecek.

– Okul öncesi çağındaki çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerini sağlayan işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği ücret vergi dışı bırakılacak.

CAZİBE MERKEZLERİYLE YATIRIMLAR CANLANACAK

Geçtiğimiz hafta içerisinde Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Cazibe Merkezleri Programı ile görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın arttırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenecek.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekler kapsamında olacak.

31/12/2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van olarak belirlendi.
Cazibe Merkezi Programını Uygulamaya Yetkili Kurum, Ekonomi Bakanlığı ve Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi olarak açıklandı.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here