Bilindiği gibi, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından yürürlüğe girdi.

2 Haziran 2018 tarihi itibariyle hem elektronik ortamda, hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı İl müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvuruları alınmaya başlamış olup, şu ana kadar 42.164 başvuru olmuştur.

Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek.

Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacak.

“BORCUNU YAPILANDIRAN İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANABİLECEK”

Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz borcu yoktur yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.

Bağ-Kur sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek.

Yapılandırma Kanunu ile prim borcu bulunan, işverenlerimiz, esnafımız, çiftçimiz, primini kendi ödeyen sigortalılarımız ve genel sağlık sigortalılarımız için büyük bir ödeme kolaylığı getiriyoruz. Özellikle peşin ödemelerde çok büyük bir avantaj sağlıyoruz.

Yapılandırma 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsıyor.

“YAPILANDIRMADA SON MÜRACAAT TARİHİ 31 TEMMUZ 2018”

Yapılandırmada,

Son müracaat tarihi: 31 Temmuz 2018 olacaktır.
İlk taksit ve peşin ödeme süresi: 31 Ağustos 2018’dir.
Ödemeler 2 (iki) ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecektir.
İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verilmiştir.
Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır.
“BORÇLARIN PEŞİN ÖDENMESİ ÖNEMLİ BİR AVANTAJ”

Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir. Böyle bir uygulama daha önce gerçekleştirilmemiştir.
İkinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.
31 Mart 2018 tarihinden önceye ait idari para cezalarının 31/8/2108 tarihine kadar ödenmesi halinde, idari para cezasının % 50’si silinecektir.
10 TL ye kadar eksik ödemeler yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır.
İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır.
Borçluların yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla aksatmamaları gerekmektedir.
Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırması devam edenler, kalan borçlarını peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.
Yapılandırmadan yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.
Bakanlar Kurulu yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisine sahiptir.
“YAPILANDIRMADAN FAYDALANANLAR SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK”

Ayrıca yine Bağ-Kur’lu sigortalılarımız hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecek.

Genel Sağlık sigortalılarımıza da yine yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31/12/2018 tarihine kadar ödeme imkanı verildi, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Vatandaşlarımız 31 Temmuz’a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerdir.

Tüm sigortalılarımız ve işverenlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here