KENDİ İŞİNİZİ KURMAYA, GELİŞTİRMEYE BURADAN BAŞLAYABİLİRSİNİZ!

Ülkemizin her ne kadar kırılgan bir ekonomik yapısı olsa da hükümet yatırım ve yatırımcının dalgalanmalardan minimum seviyede etkilenmesi adına yeni programlar geliştiriyor.

Ülkenin önemli ölçüde büyüme sağlaması için işgücüne katılımın en yüksek seviyelerde olması şart.

Özellikle istihdamın arttırılarak iki haneli işsizlik rakamının tek haneye indirilmesi ve iş gücüyle beraber üretimin arttırılması yeni dönemin en önemli hedefi olacak.

İşte bu hedef için hükümet tarafından uygulamaya açılan teşvikleri sizler için özetleyelim.

 • 5 Puanlık İndirim Teşviki

Bu teşvikten borcu olmayan tüm işverenler faydalandığından hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir.

Borcu olmayan işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazanç tutarının işveren hissesinin 5 puanlık kısmı hazinece karşılanmaktadır.

 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına İlişkin Teşvik

Bu teşvikten faydalanmak için sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aya ilişkin işe alındığı işyerinden bildirilen sigortalılara ilave olarak işe alınmış olması gerekiyor.

Ayrıca sigortalının işe girdiği tarih itibariyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış ve faydalanıyor olması gerekmektedir.

Bu teşvikten faydalanan işyerlerine asgari ücret üzerinden kısa vadeli sigorta priminin 1 puanı hariç sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

 • Engelli Teşviki

Bu teşvikten faydalanmak için öncelikle engelli statüsünde personel istihdam etmeniz gerekmektedir.

Teşvik kapsamında asgari ücret üzerinden işveren hissesinin tamamı hazinece karşılanmaktadır.

 • İlave İstihdam Teşviki

Belirtilen teşvik istihdamı arttırmaya yönelik çıkarılmış ve kamu spotu olarak reklamı en fazla yapılmış teşviktir.

Yararlanmak için işe alınacak personelin işe alındıktan önceki 3 ayda 10 günden fazla 4/a, 4/b yada 4/c’ye tabi herhangi bir çalışmasının olmaması gerekmektedir.

Ayrıca İŞKUR’a kayıtlı işsizler kategorisinde olmalı ve 01/01/2018 ve 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinde istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşveren yönünden sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgesi ortalamasına ilave olarak alındığına dikkat edilmelidir.

Teşvik tutarı imalat ve bilişim sektöründe 761,06 ila 2.029,50 TL arasındaki prim ile 121,95 TL’lik damga vergisi ve gelir vergisi (Toplamda 883,01 ile 2.151,45 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde 761,06 TL prim ile 121,95 TL’lik damga vergisi ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

Destek süresi 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır.

İstihdam edilecek kişiler 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük erkek olması halinde, 18 yaşından büyük kadın olması halinde, İŞKUR’a kayıtlı engelli olması halinde 18 ay olarak uygulanacaktır. Bu teşvikten faydalanan sigortalılar için diğer teşvikler uygulanmaz.

 • Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

Bu teşvikten faydalanmak için işe alınacak sigortalıların 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları ilk şarttır.

Bu teşvik uygulamasında da ilave istihdam teşvikinde olduğu gibi son 3 ayda 10 günden fazla sigortası olmayacak alınacak kişinin. Sonrasında ise 01/01/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca istihdam edilecek kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işyeri sahibi birinci dereceden yakın akraba yada eşi olmaması gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranacak şartların başında imalat sektöründe faaliyet göstermesi gelmektedir. Ayrıca işyerinin 2017 yılında sigortalı ortalamasının 1 ile 3 olması gerekmektedir.

Bu teşvik için belirlenen prim desteği 761,06TL, ücret desteği 1.603,20TL ve Vergi Desteği (Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri)

 • Yatırım Teşviki

Belirtilen teşvikten faydalanmak için teşvik kapsamına giren ilerde yatırıma bağlı olarak ilave istihdam sağlanması gerekmektedir. Ayrıca Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması ve tamamlama vizesinin yapılmış olması şartı aranmaktadır.  (gemi yatırımları hariç)

Asgari ücret üzerinden işveren / sigortalı hissesinin tamamı Ekonomi Bakanlığınca karşılanmaktadır.

 • İlave 6 Puanlık İndirim Teşviki

İşyerinde 2016 Şubat ve öncesinden en az 10 sigortalı çalıştırılması (2016 Mart ay ve sonrasında 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işverenler de bu indirimden yararlanabilmektedir) Asgari ücret üzerinden ilave altı puan hazine tarafından karşılanmaktadır.

 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların Teşviki

Bu teşvikten faydalanacak kişilerin;

31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

23.04.2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

18 yaşından büyük, 29 yaşını tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması gerekmektedir.

Teşvik miktarı, asgari ücret üzerinden işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 • Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Teşvik

Teşvik kapsamında Sosyal güvenlik kurumuna borcu bulunmaması, Prime esas kazanç üst sınırına kadar olan ücretler işveren hissesinin yüzde 50, si Maliye bakanlığınca karşılanmaktadır.

Bu teşvikten faydalanmak için işyerinin Ar-Ge kapsamın faaliyet kodunun olması gerekmektedir.

 • Genç Girişimcilerin Desteklenmesi Teşviki

Bu teşvikten faydalanacak kişilerin;

01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılması,

193 sayılı gelir vergisi kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilere kazanç istinasından faydalanması,

Vergi mükellefiyet ve sigortalılık başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olması,

İşe başlamanın kanuni süreç içinde bildirilmiş olması,

Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

Faaliyetin adı ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların teşvik şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

Teşvik kapsamında sağlanan destek tutarları Prime esas alt sınırı üzerinden hesaplanacak aylık primlerin tamamı 1 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmaktadır.

 • Kültür Yatırımı ve Girişim Teşviki

Teşvik turumuzun son noktası olan kültür yatırımları teşvikinde aranılan ilk şart diğer teşviklerde de arandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir borcun olmamasıdır. Sonrasında ise Kültür Bakanlığından yatırım ve girişim belgesi alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca işyerinin Kurumlar Vergisi mükellefi olması şartı da aranmaktadır.

Destek tutarları kapsamında prime esas kazanç üst sınırına kadar kazançlar üzerinden işveren hisselerinin, Kültür yatırımlarında %50’si 3 yıl süreyle, Kültür girişimlerinde %25’i 7 yıl süre ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanır.

 

 

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here