İŞÇİNİ ÇIKARMA, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE MÜRACAAT ET!

Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumda potansiyel yatırım pazarının en değerli yerinde.

Siyasi yaptırımlar neticesinde ekonomik olarak sarsıntılar yaşanıyor olsa da güçlü hükümet yapısı ile minimum zararla bu kriz aşılacak başka yolu yok.

Mevsimlik etkiler nedeniyle bölgesel işsizlik oranlarının artış göstermesi kur da yaşanan artışlarla birlikte merkez şehirlere doğru kaymaya başladı. İşverenler kur üzerindeki dalgalanmalarda yaşanan kayıpları ve artan faiz oranlarına giderlerin kısılması yönünde eylem göstererek dönemi atlatma çabasındalar.

Üretim Yapılan Fabrikalarda İşçiler Masraf Olarak Görülmemelidir!

Sendikalaşma oranın düşmesiyle birlikte birçok büyük fabrika taşeron personel alma yönüne gitti. Sendika kapsamında bulunmayan işçilerin çalışma hayatları ise ne yazık ki pamuk ipliğinde…

En ufak bir krizde ilk öncelik taşeron işçilerin azaltılması ile başlıyor.

İşçi ödemeleri, SGK primleri ve vergiler devreye girince masrafların azaltılması için ilk çare işçi sayısının düşürülmesi oluyor.

İşçi Çıkarmak Yerine Alternatifiniz Var!

Hükümet olası bir kriz durumunda piyasaların minimum zararla durumu kurtarması adına Kısa Çalışma Ödeneği projesini hayata geçirmiştir.

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir. (Libya’da yaşanan halk ayaklanması, Japonya’da yaşanan tsunami ve deprem gibi dışsal nedenler bu gerekçe kapsamına girmektedir.)

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğine Nasıl Müracaat Edilir?

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

İşverenin, işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

  • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
  • Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi ve Miktarı Nedir?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödenir.

Aşağıda 2018 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.

 

 
Son 12 aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktar
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.029,50 1.217,70 9,24 1.208,46
Son 12 Ay 3.000 TL ile Çalışan 3.000 1.800,00 13,66 1.786,34
Son 12 Ay5.000 TL ile Çalışan 6.000 3.444,25* 23,11 3.021,14

 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Döviz hareketli…

Piyasa tedirgin…

Önümüz sonbahar…Kış sert geçecek şimdiden görülen o…

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.