İŞÇİLERE HABER MÜJDESİ

İş Kanunu’na göre; halen yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok 3’e bölünebiliyor. Dolayısıyla, 14 günlük yıllık izin süresi 10 gün, 2 gün, 2 gün veya 10 gün, 1 gün ve 3 gün şeklinde bölünebiliyor. Meclis’teki tasarı şu anki haliyle yasalaşırsa, yıllık izinler 5’e bölünebilecek ve bir bölümü 6 günden az olamayacak.

1459896719601SÜREYİ UZATMAK MÜMKÜN

İşçiler; genel tatil ve ulusal bayram günlerinin öncesinde ve sonrasında tatil olmayan günler için yıllık izin kullanarak tatili uzatmak istiyor. Bu düzenleme sayesinde işçiler bayramlarda tatil olmayan günler için izin kullanıp tatillerini uzatabilecek. Değişiklik sonrası işçiler yıllık izinlerini 5 seferde kullanabileceği için bu tip durumlarda tatili uzatma şansına kavuşacak.