29 Haziran 2017, Perşembe

29.6 C
istanbul

geri ileri

Mevzuatlar

 • 2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 2017-19 SAYILI GENELGE
 • 2017/18 SAYILI GENELGE SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN YENİ UYGULAMA
 • 2017/10 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 2017/17 SAYILI GENELGE
 • FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ GENELGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR 2017/12 SAYILI GENELGE
 • 2016/21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2017/11 SAYILI GENELGE
 • 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNE İLİŞKİN 2017/10 SAYILI GENELGE
 • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA 27/02/2017 TARİHLİ VE 2017/09 SAYILI GENELGE
 • 2017-1 SAYILI GENELGE
 • 2017/5 SAYILI GENELGE PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR
 • 2017/01 SAYILI GENELGE (2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK)
 • 2016/29 SAYILI GENELGE 6745 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 2012/2 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK
 • 2016/28 SAYILI GENELGE İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNE KONU KURUM ALACAKLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ
 • 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN 2016-26 SAYILI GENELGE
 • 2016/18 SAYILI GENELDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 2016/25 SAYILI GENELGE
 • 2016/24 SAYILI HSGM.YAZILIM TALEP YÖNETİMİ SİSTEMİ KONULU GENELGE
 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
 • 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU
 • 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU
 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU
 • YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ
 • ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATANAN TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BULUNAN KORUYUCU DONANIMLAR KONUSUNDA FAALİYET ALANININ GÜNCELLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
 • İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2017 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
 • 2016 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
 • İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2016 TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
 • 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2016 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
 • 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2016 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
 • MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2016/1)
 • İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • TURKUAZ KART YÖNETMELİĞİ
 • ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ
 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ
 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 • FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMELERİNİN/PROTOKOLLERİNİN HAZIRLANMASI VE AKDEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK